Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 lipca 2019

Prezydent wyznaczył Szefa BBN jako swojego przedstawiciela w rządowym Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył Szefa BBN ministra Pawła Solocha jako swojego przedstawiciela w składzie, działającego przy Radzie Ministrów, Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

 

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148), tzw. Dyrektywa NIS.

 

Budowa Krajowego system cyberbezpieczeństwa ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. System obejmuje operatorów usług kluczowych (m.in.: z sektora energetycznego, transportowego, zdrowotnego i finansowego), dostawców usług cyfrowych, zespoły  reagowania na incydenty komputerowe poziomu krajowego (CSIRT), sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa oraz pojedynczy punkt kontaktowy do komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 

Na mocy ustawy powołany został również Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

 

Kolegium jest działającym przy Radzie Ministrów organem opiniodawczo-doradczym  w sprawach cyberbezpieczeństwa oraz działalności w tym zakresie CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa.

 

W skład Kolegium wchodzą m.in. Premier i ministrowie: obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych. 

Poleć znajomemu