Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Min. Mucha: Prezydentura A. Dudy – aktywna, skupiona na potrzebach zwykłych ludzi [PL/ENG]

Prezydentura bardzo aktywna, dynamiczna, skupiona na potrzebach zwykłych ludzi – mówi wiceszef KPRP Paweł Mucha, podsumowując cztery lata prezydentury Andrzeja Dudy. Zapowiada, że Prezydent w kolejnym roku sprawowania urzędu będzie kontynuował działania na rzecz polskich rodzin. ENGLISH VERSION>>


We wtorek mijają cztery lata, od kiedy Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. ZOBACZ PODSUMOWANIE>>


• Spotkania z rodakami


– To prezydentura bardzo aktywna, bardzo dynamiczna, a w polityce krajowej skupiona na potrzebach zwykłych ludzi, zwykłych polskich rodzin ze wskazaniem, że właśnie po to sprawuje się władzę, żeby Polakom żyło się lepiej – powiedział wiceszef prezydenckiej kancelarii i dodał, że jest to też prezydentura „niezwykle otwarta”, gdyż umożliwia ludziom w Polsce, w miejscach, gdzie dotąd nigdy Prezydent RP się nie pojawił, bezpośrednią rozmowę i bezpośredni kontakt z głową państwa.


– Prezydent na pewno zrealizował jedną ze swych obietnic, że będzie dostępny także dla mieszkańców mniejszych ośrodków. Obecnie Andrzej Duda kończy realizację planu wizyt krajowych, który zakładał odwiedziny w każdym polskim powiecie – powiedział Paweł Mucha.

 

– Wsłuchując się w głosy, które m.in. na tych spotkaniach się pojawiają, Prezydent zgłasza inicjatywy ustawodawcze czy też odpowiednio monitoruje działania administracji rządowej – zaznaczył. 


• Działania prokonsumenckie

 

Minister wskazał na „wyraźnie działania prokonsumenckie Prezydenta”. – Przykładem może być inicjatywa Prezydenta zmiany Kodeksu cywilnego. Dzisiaj bank nie ma prawa dochodzenia odsetek od zaległych odsetek tylko dlatego, że jest bankiem, instytucją finansową – zaznaczył minister. Podobnie w duchu prokonsumenckim – kontynuował Paweł Mucha – jest ustawa o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej.


– Projektem o ogromnym znaczeniu jest projekt o realizowaniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych. Prezydent konsekwentnie dąży do tego, by poprawiać byt polskiej rodziny. Udało się to przez wielkie programy społeczne i to, że coraz więcej środków zostaje w portfelach Polaków. Ale mówimy także o wsparciu osób słabszych i właśnie na poziomie lokalnym temu celowi mają służyć CUS-y – powiedział.


• Współpraca z przedsiębiorcami


Prezydencki minister zauważył, że Andrzej Duda współpracuje też z przedsiębiorcami. – Mamy Radę ds. Przedsiębiorczości, sekcję ds. gospodarki w ramach Narodowej Rady Rozwoju, mamy też inicjatywy legislacyjne Prezydenta. Kilka dni temu Prezydent podpisał ustawę o prostej spółce akcyjnej wspierającą start-upy, tworzącą nowe możliwości pracy takich firm – powiedział minister Mucha.


Z kolei nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, której projekt przygotował Prezydent, wprowadza możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. – Umożliwia to otwarcie na podmioty zagraniczne, bo tam, gdzie mamy osobę prawną lub fizyczną z siedzibą lub zamieszkałą za granicą, nie będzie konieczności przyjazdu na zgromadzenie wspólników, co obniży koszty– mówił minister.


• Zdrowie


Paweł Mucha Zaznaczył, że Prezydent zgłaszał też inicjatywy dotyczące opieki zdrowotnej. – W ubiegłym roku była to ustawa dotycząca zwalczania czerniaka, w tym roku mamy prezydencką inicjatywę dotyczącą Narodowej Strategii Onkologicznej, która została przez parlament uchwalona – powiedział. Jak wyjaśnił, Narodowa Strategia Onkologiczna ma obejmować lata 2020-2030 i ma być rządowym planem dotyczącym nie tylko służby zdrowia, ale też działań edukacyjnych i profilaktycznych. Przypomniał, że podczas czerwcowej wizyty w USA podpisano umowę między polskim Ministerstwem Zdrowia a centrum onkologicznym Uniwersytetu Teksas.


Bezpieczeństwo


Minister zaznaczył, że Prezydent jest bardzo aktywny w kwestiach bezpieczeństwa. Wskazał na podpisane w czerwcu w Białym Domu przez Prezydenta Dudę i Prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie dotyczącego współpracy militarnej, które zakłada zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce o tysiąc żołnierzy, a także postanowienia warszawskiego szczytu NATO z 2016 r., na którym zdecydowano o wzmocnieniu obecności wojsk Sojuszu na wschodniej flance.


Podkreślił jednak, że Prezydent zwraca także uwagę na pozamilitarne bezpieczeństwo Polski, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. – Ważne jest w tym kontekście dywersyfikowanie dostaw surowców. Temu celowi służy m.in. – konsekwentnie promowane przez Prezydenta – zwiększanie skali importu LNG z USA do Polski – zaznaczył.


• Plany na kolejny rok prezydentury


Odnosząc się do planów na kolejny rok prezydentury Andrzeja Dudy, podkreślał, że Prezydent będzie kontynuował działania na rzecz polskich rodzin. – Na przyszły rok Andrzej Duda planuje zorganizować kongres rodziny, który byłby pewnym podsumowaniem działań w tej sferze. Myślimy też o pewnych zmianach prawa, który jeszcze bardziej upodmiotowiłyby polską rodzinę, dawały jej mocniejszy mandat w stosunkach chociażby z administracją; takie prace w Kancelarii Prezydenta trwają – powiedział.


Wskazał też na projekt dotyczący Centrum Zdrowia 75+. – To inicjatywa prezydencka, której założenia są dziś opracowywane, konsultowane; to też zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych. Chcemy zapewnienia kompleksowej opieki, by człowiek nie pozostawał sam ze swymi problemami – powiedział. Dodał, że Prezydent będzie też chciał zakończyć cykl wizyt w każdym powiecie, ale to nie znaczy – podkreślił – że po jego realizacji Prezydent przestanie się z Polakami spotykać.


Wiceszef prezydenckiej kancelarii zaznaczył, że priorytetem jest też „kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości”. – Jeżeli mówimy o sukcesach Prezydenta, to zmiany w sądownictwie, w Sądzie Najwyższym są nimi na pewno. Możliwość składania przez Rzecznika Praw Obywatelskich czy Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych do SN, jak i sądownictwo dyscyplinarne, to zmiany prawa, które Prezydent przeprowadził – powiedział Paweł Mucha. Wskazał w tym kontekście na prezydencką ustawę o bezpłatnej pomocy prawnej. (PAP/AW)

Poleć znajomemu