Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Uhonorowanie prof. Zbigniewa Antoniego Kruszewskiego

  |   W imieniu Prezydenta order prof. Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu przekazał minister Adam Kwiatkowski W imieniu Prezydenta order prof. Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu przekazał minister Adam Kwiatkowski W imieniu Prezydenta order prof. Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu przekazał minister Adam Kwiatkowski W imieniu Prezydenta order prof. Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu przekazał minister Adam Kwiatkowski W imieniu Prezydenta order prof. Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu przekazał minister Adam Kwiatkowski W imieniu Prezydenta order prof. Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu przekazał minister Adam Kwiatkowski

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia prof. Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski.

 

 

Podczas spotkania prezydencki minister podziękował odznaczonemu za pielęgnowanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, promowanie i dbanie o pozytywny wizerunek Polski poza jej granicami.

 

Zbigniew Anthony Kruszewski, ps. Jowisz to profesor politologii, harcerz, powstaniec warszawski. Po wybuchu Powstania Warszawskiego walczył w Śródmieściu Południowym, a następnie został przeniesiony do Komendy Głównej Szarych Szeregów, gdzie powierzono mu organizację poczty polowej. Po upadku walk powstańczych, przedostał się do Holandii, gdzie wstąpił do 1 Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka. Ukończył studia w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Londynie, a w 1952 roku przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał tytuł profesora zwyczajnego na University of Texas w El Paso. Przez lata był aktywnym działaczem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Pełnił także funkcję m.in. sekretarza Komitetu Politycznego Kongresu Polonii na stan Illinois oraz prezesa Ogólnoamerykańskiego Związku Studentów Polskich w Stanach Zjednoczonych.

Poleć znajomemu