Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 stycznia 2016

Podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji

  |   Briefing Szefa KPRP Małgorzaty Sadurskiej Briefing Szefa KPRP Małgorzaty Sadurskiej Briefing Szefa KPRP Małgorzaty Sadurskiej Briefing Szefa KPRP Małgorzaty Sadurskiej Briefing Szefa KPRP Małgorzaty Sadurskiej Briefing Szefa KPRP Małgorzaty Sadurskiej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Poinformowała o tym podczas briefingu w Pałacu Prezydenckim minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP.


Prezydent z troską odnosi się do tego, żeby media publiczne cechowały się wiarygodnością, rzetelnością, obiektywizmem – podkreśliła minister Sadurska.


Szefowa KPRP powiedziała, że prezydent z uwagą zapoznał się z apelami, które docierały do kancelarii lub pojawiały się mediach. Zaznaczyła, że prezydent również podziela takie zdanie, że zależy mu, by media publiczne w Polsce wykonywały swoją misję publiczną, by były bezstronne, obiektywne i wiarygodne. – Trudno powiedzieć, żeby media publiczne cechowały się dziś takimi kryteriami – zauważyła.

 

 


- Obserwujemy, że bardzo często subiektywna, własna opinia dziennikarza zastępuje obiektywną informację, która powinna docierać do telewidza lub radiosłuchacza – podkreśliła minister Małgorzata Sadurska.


Szefowa KPRP zaznaczyła, że podpisując tę ustawę, „prezydent Andrzej Duda dał szansę parlamentowi na stworzenie takich norm, takich przepisów prawnych, które zagwarantują w przyszłości, że media publiczne będą rzetelne, obiektywne i wiarygodne”.

 

Zapowiedziała, że prezydent będzie obserwował media publiczne, by cechowały się bezstronnością w stosunku do każdej strony sceny politycznej, żeby obiektywna informacja nie była mieszana z komentarzem. – Pan prezydent liczy na to, że pod wymogami nowej ustawy medialnej, którą parlament jest zobligowany uchwalić, nowe media publiczne, nowe media narodowe będą wizytówką na arenie Europy – podkreśliła minister Malgorzata Sadurska.

 

Celem ustawy jest zmiana zasad powoływania i odwoływania oraz zniesienie kadencyjności członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji działających w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dotychczasowe kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazane zostają ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a traci swą moc z dniem 30 czerwca 2016 r.

 

7 stycznia br. Prezydent podpisał łącznie sześć ustaw. Szczegóły w dziale "Legislacja">>

 

Poleć znajomemu