Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 2 października 2019

Jubileuszowa Gala 30-lecia Pracodawców RP z udziałem ministra Pawła Muchy

  |   Jubileuszowa Gala 30-lecia Pracodawców RP z udziałem ministra Pawła Muchy Jubileuszowa Gala 30-lecia Pracodawców RP z udziałem ministra Pawła Muchy

Zastępca Szefa Kancelaria Prezydenta RP Paweł Mucha 2 października 2019 r. uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem, zwieńczonym Galą w Pałacu Zamoyskich, objął Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Minister Paweł Mucha odczytał list Prezydenta RP do zgromadzonych gości. Andrzej Duda podkreślił w nim m.in. rolę Pracodawców RP w prowadzeniu rzeczowej dyskusji w ramach dialogu społecznego, gdzie reprezentanci pracodawców i pracowników, z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, starają się wypracowywać rozwiązania służące zrównoważonemu rozwojowi polskiej gospodarki:

 

„Stanowią Państwo najstarsze i największe stowarzyszenie pracodawców w naszym kraju, skupiające 19 tysięcy firm, w których znajduje zatrudnienie ponad 5 milionów osób. W ramach Państwa organizacji reprezentowana jest więc duża część polskiej gospodarki. Co więcej, metryka Państwa stowarzyszenia jest równie długa jak historia przemian w naszej niepodległej Ojczyźnie od 1989 roku. Wszystko to składa się na znaczenie i dorobek Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.(…) Całkowicie podzielam wyrażane przez Państwa przekonanie, że Polska, a także cały ulegający ogromnym przemianom świat, potrzebują rozwoju zrównoważonego. Gwarancje swobody gospodarowania, tworzenie klimatu przyjaznego dla biznesu, pogłębianie konkurencyjności — muszą łączyć się z poszanowaniem praw pracowniczych, dbałością o sprawiedliwość społeczną i umacnianiem społecznej spójności. Nie ma bowiem harmonijnego, perspektywicznego rozwoju bez solidarności międzyludzkiej. Jestem pełen uznania dla konstruktywnej roli, jaką odgrywa Państwa organizacja w pracach Rady Dialogu Społecznego.”

 

Podczas jubileuszowej gali zostały wręczone Wektory 30-lecia. Otrzymały je osoby, które w sposób znaczący wpłynęły na rozwój polskiej przedsiębiorczości w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

 

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce, działająca od 1989 roku. Stowarzyszenie stawia sobie za cel pomoc polskim przedsiębiorcom w rozwijaniu systemu gospodarczego z jednoczesnym poszanowaniem praw pracowników.

Poleć znajomemu