Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 października 2019

Min. Dera na uroczystościach w Pleszewie

  |   Uroczystości w Pleszewie z udziałem ministra Andrzeja Dery. Fot. Piotr Fehler. Uroczystości w Pleszewie z udziałem ministra Andrzeja Dery. Fot. Piotr Fehler. Uroczystości w Pleszewie z udziałem ministra Andrzeja Dery. Fot. Piotr Fehler. Uroczystości w Pleszewie z udziałem ministra Andrzeja Dery. Fot. Piotr Fehler.

W czwartek 3 października 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Pleszewie (woj. wielkopolskie) odbyło się uroczyste pośmiertne mianowanie pułkownika dyplomowanego Mieczysława Mozdyniewicza – dowódcy  pleszewskiego 70. Pułku Piechoty w l. 1927-1935 – na stopień generała brygady. Decyzję o awansie podjął Prezydent RP Andrzej Duda, którego podczas czwartkowych uroczystości reprezentował minister Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.
 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Zbawiciela w Pleszewie, w której udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich pojawiła się córka pułkownika Ewa Morell. Nie zabrakło również członków dalszej rodziny w osobach  siostrzeńca Roberta Kuscha i wnuka Piotra Wróblewskiego.

 

Po mszy  złożono wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową Jana Pawła II znajdującą się na budynku Domu Pomocy Społecznej. Później nastąpił przemarsz w asyście reprezentacji Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych do Centrum OHP. Zanim jednak rozpoczęły się główne uroczystości, wmurowano kamień węgielny pod pomnik pamięci Wojska Polskiego na skwerze płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza. – W przyszłości  zostaną na nim umieszczone tablice z nazwiskami wszystkich dowódców pułków pleszewskiego garnizonu: 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich, 70 Pułku Piechoty, 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, 156 Pułku Artylerii Pancernej oraz 20 Pułku Artylerii Pancernej. Łącznie pojawi się na nim 21 nazwisk – wyjaśnił Krystian Piasecki, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.


Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie na budynku administracyjnym CKiW OHP  tablicy pamiątkowej  z napisem: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 marca 2019 roku mianował płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza na stopień generała brygady”. 

 

Poleć znajomemu