Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 10 października 2019

W piątek spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Grecji [PL/ENG]

  |   Para Prezydencka udaje się do Grecji na Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos Para Prezydencka udaje się do Grecji na Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos

Prezydent Andrzej Duda już po raz piąty weźmie udział w spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos, które w tym roku odbędzie się w Grecji i będzie poświęcone kwestiom zwiększania odporności Unii Europejskiej na kryzysy gospodarcze i społeczne, a także zagadnieniu europejskiego bezpieczeństwa. Prezydentowi będzie towarzyszyć Małżonka.

 

PROGRAM PRASOWY >>>


Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował, że na spotkaniu europejskich przywódców polski Prezydent będzie podkreślał sukcesy naszej gospodarki i polityki społecznej w ostatnich latach. – Na tle innych państw Starego Kontynentu, Polska jawi się jako kraj, który potrafi utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego w połączeniu z szerokim programem wsparcia dla rodzin i różnych wrażliwych grup społecznych. Prezydent, podobnie jak podczas niedawnego wystąpienia na forum ONZ, będzie zachęcał europejskich prezydentów do podjęcia dyskusji nad współczesnym modelem państwa dobrobytu, którego celem jest równomierny i sprawiedliwy rozwój gospodarczy – zaznaczył minister. ENGLISH VERSION >>


Jak wskazywał, w odniesieniu do zagrożeń płynących z niekontrolowanej presji migracyjnej, co także będzie tematem obrad, Prezydent Andrzej Duda podkreśli rolę Polski jako kraju granicznego Unii Europejskiej od wschodniej strony i naszą otwartość na migrację ekonomiczną z krajów sąsiedzkich oraz pomoc, jakiej Polska udziela krajom południa Europy w ochronie ich granic. – Natomiast w kontekście negocjacji nad nowym budżetem Unii, Prezydent RP będzie przekonywał do zachowania unijnych funduszy na poziomie gwarantującym zrównoważony rozwój i spójność  Unii Europejskiej i wyrównywania wsparcia dla rolników w całej Unii oraz konieczność ochrony Wspólnego Rynku przed wewnętrznym protekcjonizmem ze strony niektórych państw, jak również konieczność zlikwidowania podwójnych standardów w jakości produktów oferowanych na europejskim rynku – powiedział Krzysztof Szczerski.


Kolejna sesja robocza Prezydentów poświęcona będzie polityce europejskiego bezpieczeństwa militarnego. Minister przekazał, że Prezydent Andrzej Duda będzie podkreślał wagę zachowania bliskiej współpracy pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi, a także będzie mówił o korzyściach wynikających ze zwiększonej obecności żołnierzy NATO, w tym wojsk amerykańskich, w Polsce i w pozostałych krajach tzw. flanki wschodniej dla bezpieczeństwa całej Zjednoczonej Europy. – Prezydent RP potwierdzi nasze stanowisko, że wspieramy wszystkie inicjatywy służące zwiększeniu potencjału obronnego państw UE, o ile są one komplementarne do inicjatyw NATO i nie prowadzą do marginalizacji relacji transatlantyckich – dodał minister Szczerski.


Na zakończenie jednodniowych obrad przewidziane jest przyjęcie wspólnej deklaracji przywódców Grupy.

 

Spotkanie w Atenach będzie już piętnastym spotkaniem Grupy Arraiolos, która powstała w 2003 r. z inicjatywy prezydenta Portugalii Jorge Sampaio. Nazwa pochodzi od miejscowości w Portugalii, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów Austrii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. Później do grona uczestników dołączyła Słowenia, Chorwacja oraz Estonia i Bułgaria, a następnie Malta i Grecja. W tegorocznym spotkaniu weźmie także udział prezydent Irlandii.
 

Poleć znajomemu