Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 30 października 2019

W przyszłym tygodniu Prezydent formalnie zwoła pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu

W przyszłym tygodniu Prezydent Andrzej Duda formalnie zwoła pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu nowych kadencji i jednocześnie nominuje marszałków seniorów obu izb – poinformował w środę szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski.

 

Pierwsze posiedzenia Sejmu – IX kadencji i Senatu – X kadencji odbędą się we wtorek 12 listopada.

 

Krzysztof Szczerski, który towarzyszy Prezydentowi podczas wizyty w Holandii, był pytany na briefingu w Hadze o to, kogo Andrzej Duda powoła na marszałka seniora Sejmu.

 

– O ile w Senacie jest to sprawa automatyczna, to w Sejmie pan Prezydent ogłosi nominację wraz z formalnym zwołaniem pierwszego posiedzenia obu izb parlamentu, więc to jest termin przyszłotygodniowy – powiedział Krzysztof Szczerski.

 

Minister przypominał, że Prezydent poprosił o listę najstarszych wiekiem posłów i spośród tej listy dokona wyboru marszałka seniora. Zaznaczył przy tym, że przy wyborze Andrzej Duda nie będzie kierował się wyłącznie kryterium wieku.

 

– Pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że ponieważ mamy w tym roku 30. rocznicę wejścia Polski na drogę do wolności, na drogę do demokracji, to jego intencją jest, aby osoba marszałka seniora, który ma wprowadzić posłów w 30. rok polskiej demokracji i wolności, była osobą, która symbolizować będzie tę drogę i ten wysiłek Polaków do tego, żeby mieć państwo demokratyczne i wolne – powiedział Krzysztof Szczerski.

_____

W przypadku Sejmu posiedzenie otwiera marszałek senior powołany przez Prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów; nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego a także wybór marszałka Sejmu, który następnie obejmuje przewodnictwo obrad.

 

Pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji otwiera Prezydent lub najstarszy wiekiem senator – marszałek senior. Marszałek senior odbiera ślubowanie senatorskie i przeprowadza wybór marszałka Senatu. (PAP)

Poleć znajomemu