Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 8 listopada 2019

Min. Mucha na konferencji naukowej „Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy”

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha 8 listopada 2019 r. reprezentował Prezydenta Andrzeja Dudę podczas konferencji naukowej zatytułowanej „Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy”.
 

Konferencję rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego abp Sławoja Leszka Głódzia w gdańskiej Bazylice św. Brygidy.
 

Podczas uroczystej inauguracji pracy Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności (MCBFS), w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, Minister Paweł Mucha odczytał list Prezydenta RP, w którym Prezydent wyraził wdzięczność organizatorom i uczestnikom Konferencji za pielęgnowanie dziedzictwa wielkiego społecznego ruchu Solidarności: „Pragnę serdecznie pozdrowić organizatorów i uczestników konferencji, która utrwala wiedzę o dokonaniach wielkiego ruchu Solidarności. Wyrażam wdzięczność za to, że podejmują Państwo wysiłek pielęgnowania pamięci o tym wspaniałym dziedzictwie i cieszę się, że w ten właśnie sposób realizowana jest misja Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności.(…) Życzę, aby dzisiejsza konferencja przyniosła dobre owoce. Aby uniwersalne przesłanie Solidarności nadal inspirowało wszystkich Państwa, pozostając natchnieniem dla innych narodów i ruchów społecznych. Niech spojrzenie na nowo na dziedzictwo Solidarności pozwoli sformułować refleksje ważne dla naszej codzienności nie tylko w Polsce, ale także w wymiarze międzynarodowym. W ten sposób spuścizna tego wielkiego ruchu staje się wyjątkowo trwała i przyczynia się bezpośrednio do budowania wspólnoty na fundamencie uniwersalnych, najgłębszych wartości.”

 

W tej części uroczystości głos zabrali również: abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański, abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, Piotr Duda – przewodniczący NSZZ „Solidarność”, były przewodniczący NSZZ „Solidarność” a obecnie Poseł na Sejm RP Janusz Śniadek oraz włoski polityk, nauczyciel akademicki, były minister do spraw europejskich profesor Rocco Buttiglione. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych do Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności.
 

Program konferencji przewiduje również pracę nowo powołanej Rady w sekcjach roboczych skupioną wokół trzech tematów:

  • Godność człowieka – postnowoczesne społeczeństwa i społeczna nauka Kościoła,
  • Etyka solidarności jako uniwersalne doświadczenie zdolne przemieniać relacje społeczne – układ ogólny w sprawie godności ludzi pracy,
  • Kultura solidarności. Ruch pracowniczy jako źródło nowej kultury ponadnarodowej,

oraz posiedzenie plenarne, którego celem będzie opracowanie uchwały programowej MCBFS i rozpoczęcie prac nad dokumentem zatytułowanym „Ogólne porozumienie w sprawie godności pracy”.

Poleć znajomemu