Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 14 stycznia 2020

Seminarium o centrach usług społecznych

  |   Seminarium „Centra usług społecznych: od regulacji prawnych do praktyki społecznej” Seminarium „Centra usług społecznych: od regulacji prawnych do praktyki społecznej” Seminarium „Centra usług społecznych: od regulacji prawnych do praktyki społecznej” Seminarium „Centra usług społecznych: od regulacji prawnych do praktyki społecznej”

w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się seminarium „Centra usług społecznych: od regulacji prawnych do praktyki społecznej” z udziałem dyrektorów i pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej (ROPS). Z przedstawicielami 15 ośrodków przybyłymi z całej Polski spotkali się Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP.

 

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Podczas seminarium przedyskutowano kwestie prawne dotyczące wdrażania ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zgodnie z ustawą to ROPS-y na terenie swoich województw będą organizować szkolenia dla kadr centrum, dlatego wiele uwagi poświęcono temu zagadnieniu. Omówiono również sposób tworzenia centrum i kwestie budzące wątpliwości związane z jego funkcjonowaniem.

 

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818) weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Była to prezydencka inicjatywa ustawodawcza, której koncepcja powstała w sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju.

 

Prowadzący spotkanie dr hab. Marek Rymsza na koniec zaprezentował także koncepcję planowanego przez Kancelarię Prezydenta RP Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych.

Poleć znajomemu