Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 kwietnia 2020

Min. Mucha o wyborze I Prezesa Sądu Najwyższego

Minister Paweł Mucha stoi przed Pałacem Prezydenckim

Nie ma podstaw do przyjęcia, żeby obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego przejmował Prezes SN najstarszy służbą na stanowisku sędziego – powiedział Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha o sytuacji, która zaistnieje po zakończeniu kadencji obecnej I Prezes SN.
 

Jak poinformował minister, Prezydent nosi się z zamiarem wykorzystania artykułu 13a ustawy o SN. Obowiązki I Prezesa SN wykonywałby sędzia wskazany przez Prezydenta RP. Sędzia miałby obowiązek zwołania Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego, które dokona wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN.
 

Kadencja obecnej I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf wygasa z końcem kwietnia br. Pięciu przedstawianych Prezydentowi kandydatów na nowego I Prezesa – zgodnie z przepisami – powinno wyłonić Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. W czwartek Prezes Gersdorf zdecydowała, że w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią odwołany został – przewidziany na 21 kwietnia – termin Zgromadzenia Ogólnego ws. wyboru kandydatów na I Prezesa. Będzie ono mogło być zwołane po ustaniu zakazów w kontaktowaniu się obywateli.
 

– Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym po 30 kwietnia 2020 r. obowiązki I Prezesa przejmie Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego i w sytuacji, którą będzie można uznać za bezpieczną zwoła Zgromadzenie Ogólne. Nie ma wobec tego żadnego zagrożenia dla funkcjonowania SN – oświadczył rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski. Obecnie najstarszym służbą sędziowską jest Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski.
 

– Ze zdziwieniem przyjmuję wypowiedź rzecznika prasowego SN, czy wypowiedzi medialne, które mają miejsce w tej sprawie. Taka sytuacja w ogóle nie będzie miała miejsca, jeżeli Prezydent skorzysta ze swojej ustawowej kompetencji – skomentował to wiceszef Kancelarii Prezydenta.

 

Jak wskazał, nie ma podstaw do przyjęcia, żeby obowiązki I Prezesa SN przejmował prezes SN najstarszy służbą na stanowisku sędziego. – Taka interpretacja jest niemożliwa i w ogóle taka sytuacja nie zachodzi wtedy, jeżeli Prezydent skorzysta ze swoich kompetencji, które ma przyznane w art. 13a ustawy o Sądzie Najwyższym – zaznaczył min. Mucha.

 

– Jeżeli Prezydent RP powierzy wykonywanie obowiązków I Prezesa SN wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego, to w ogóle nie znajdują zastosowania przepisy art. 14 par. 2 (ustawy o SN), dotyczące zastępowania I Prezesa SN – podkreślił.

 

Zaznaczył również, że to Prezydent ma w tym zakresie kompetencje: – Jeżeli Prezydent skorzysta ze swoich kompetencji, a nosi się z takim zamiarem, które są przewidziane w artykule 13a, to tutaj mamy skutek, który polega na tym, że obowiązki I Prezesa SN wykonuje ten sędzia, który jest wskazany przez Prezydenta RP. On ma obowiązek zwołać Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego, któremu przewodniczy w tym celu, żeby dokonać wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN.

 

Zgodnie z art. 13a ustawy o SN, jeżeli kandydaci na stanowisko I Prezesa SN nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent RP „niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego”. „W terminie tygodnia od dnia powierzenia wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa SN sędzia, któremu obowiązki te powierzono, zwołuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, któremu przewodniczy, w celu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN” – stanowi ponadto ten artykuł.

 

Natomiast art 14 par. 2 ustawy o SN stanowi, że „w czasie nieobecności Pierwszego Prezesa SN zastępuje go wyznaczony przez niego Prezes SN, a w przypadku niemożności wyznaczenia – Prezes SN najstarszy służbą na stanowisku sędziego”.
 

Art. 13a ustawy o SN był jedną z regulacji, która weszła w życie w połowie lutego br. na mocy nowelizacji ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym z grudnia ub.r. (PAP)

Poleć znajomemu