Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 12 maja 2020

Min. Szczerski: Trójmorze platformą gospodarczej odbudowy regionu po pandemii

  |   Telekonferencja doradców ds. trójmorskich, która odbyła się w związku z zaplanowanym na jesień tego roku w Tallinie szczytem Inicjatywy Trójmorza Telekonferencja doradców ds. trójmorskich, która odbyła się w związku z zaplanowanym na jesień tego roku w Tallinie szczytem Inicjatywy Trójmorza Telekonferencja doradców ds. trójmorskich, która odbyła się w związku z zaplanowanym na jesień tego roku w Tallinie szczytem Inicjatywy Trójmorza

W obliczu pandemii COVID-19 nadchodzący szczyt Inicjatywy Trójmorza nabiera jeszcze większego znaczenia. Inicjatywa Trójmorza może się stać platformą odbudowy gospodarczej witalności Europy Środkowo-Wschodniej po kryzysie wywołanym pandemią – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski podczas telekonferencji tzw. szerpów trójmorskich czyli prezydenckich doradców, która odbyła się w związku z zaplanowanym na jesień tego roku w Tallinie szczytem Inicjatywy Trójmorza.


Głównym tematem spotkania była agenda planowanego na 19-20 października V Szczytu Trójmorza i III Forum Biznesowego, w tym rozwój powołanego do życia w ub.r. Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz postępy w realizacji priorytetowych projektów infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych w regionie. Uczestnicy spotkania omówili również perspektywy zacieśniania współpracy państw regionu w obliczu pandemii COVID-19.


W zorganizowanym z inicjatywy Estonii spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 państw członkowskich Trójmorza z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także partnerów strategicznych projektu – Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Niemiec.


Zgodnie z pierwotnymi założeniami, szczyt Inicjatywy Trójmorza miał się odbyć w połowie czerwca br., jednak jego termin został przesunięty z powodu wybuchu pandemii COVID-19.

Poleć znajomemu