Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 lipca 2020

Oświadczenie ministra Pawła Muchy w związku z zastosowaniem przez Prezydenta prawa łaski

  |   Pałac Prezydencki | Wypowiedź ministra Pawła Muchy dla mediów Pałac Prezydencki | Wypowiedź ministra Pawła Muchy dla mediów Pałac Prezydencki | Wypowiedź ministra Pawła Muchy dla mediów Pałac Prezydencki | Wypowiedź ministra Pawła Muchy dla mediów

Prostując nieprawdziwe informacje dot. szczegółów postępowania sądowego i wykonawczego w sprawie osoby, wobec której Prezydent RP zastosował prawo łaski postanowieniem z dnia 14 marca 2020 r. Nr PU.117.14.20 wyjaśniam.


Prezydent stanął po stronie ofiar. Kara pozbawienia wolności w tej sprawie została wykonana w całości. Prezydent zastosował prawo łaski na wniosek pokrzywdzonych przestępstwem – dorosłych osób bliskich sprawcy. To one, nie on wystąpiły z prośbami o ułaskawienie.


Akt łaski dotyczył jedynie skrócenia czasu wykonywania środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się i zbliżania do osób pokrzywdzonych, o co wnosiły same pokrzywdzone – osoby pełnoletnie. Od popełnienia przestępstwa minęło wiele lat. Proszę o niepowielania fałszywych wiadomości.


Decyzja w tej sprawie oparta była na pozytywnych rekomendacjach zawartych w opiniach kuratora sądowego, sądów orzekających w obu instancjach tj. Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego oraz Prokuratora Generalnego, a także poprzedzona uzyskaniem dodatkowych informacji z sądu orzekającego.


Komentatorzy i politycy, którzy dla celów kampanijnych chcą się odnosić do prośby o łaskę, o którą wystąpiły w zakresie zniesienia zakazu kontaktów same pokrzywdzone zachowują się niegodziwie przede wszystkim wobec ofiar przestępstwa, które mają prawo w życiu rodzinnym do zachowania prywatności. 

 

Poleć znajomemu