Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 września 2020

Wideokonferencja „szerpów” trójmorskich

  |   Doradcy prezydenccy omówili również kwestie rozwoju Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz perspektywy współpracy państw regionu w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii. Doradcy prezydenccy omówili również kwestie rozwoju Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz perspektywy współpracy państw regionu w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii. Doradcy prezydenccy omówili również kwestie rozwoju Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz perspektywy współpracy państw regionu w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii. Doradcy prezydenccy omówili również kwestie rozwoju Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz perspektywy współpracy państw regionu w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii.

Biorąc pod uwagę negatywne skutki gospodarcze pandemii COVID-19, współpraca państw Inicjatywy Trójmorza w wychodzeniu z recesji staje się jeszcze ważniejsza – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski podczas wideokonferencji „szerpów” trójmorskich, która odbyła się 3 września br. w związku z zaplanowanym na ten rok szczytem Inicjatywy Trójmorza w Tallinie.

 

Głównym tematem rozmowy był nadchodzący V Szczyt Inicjatywy w Estonii. Rozmówcy zgodzili się, że z uwagi na pandemię koronawirusa, spotkanie liderów Trójmorza odbędzie się w formie telekonferencji 19 października br. Doradcy prezydenccy omówili również kwestie rozwoju Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz perspektywy współpracy państw regionu w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii.

 

W zorganizowanej z inicjatywy Estonii wideokonferencji udział wzięli przedstawiciele 12 państw Inicjatywy Trójmorza. W pierwszej części spotkania uczestniczyli także przedstawiciele partnerów strategicznych projektu – UE, Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

 

Poleć znajomemu