Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 września 2020

Minister Mucha na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Fot. Archiwum Forum Ekonomicznego

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha wziął udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Minister uczestniczył w debacie w ramach panelu pt. „30 lat od upadku komunizmu – próba bilansu”.

 

Przedmiotem dyskusji panelowej był obraz państwa po 30 latach od odzyskania wolności i wprowadzenia ustroju demokratycznego. Wyzwaniami okazały się niezbędne reformy gospodarcze a w dalszej perspektywie – także fundamentalne przemiany społeczne. Rozpoczęcie debaty poprzedziła prezentacja przedstawiona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Rozkruta.

 

W trakcie dyskusji Minister Paweł Mucha zwrócił uwagę na dorobek 30 – lecia wolnej Polski, podkreślając zarówno polski sukces gospodarczy, dorobek samorządu terytorialnego, jak i wskazując jednocześnie na wyzwania na przyszłość, takie jak kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości czy potrzeba praktycznego realizowania budowy społecznej gospodarki rynkowej i zrównoważonego rozwoju całego kraju. Pan Minister podkreślił prospołeczny charakter prezydentury Andrzeja Dudy.

 

W gronie panelistów, poza Pawłem Muchą, byli: Zdzisław Krasnodębski – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz posłowie na Sejm RP: Tomasz Siemoniak i Jarosław Gowin.

 

Organizatorem Forum Ekonomicznego, które w tym roku z powodu pandemii wyjątkowo zostało przeniesione z Krynicy do Karpacza, jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Poleć znajomemu