Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 4 stycznia 2021

K. Szczerski: Powstanie „dyplomatyczny BBN” – Biuro Polityki Międzynarodowej

 

W KPRP powstanie Biuro Polityki Międzynarodowej, by realizować zadania wynikające z faktu, iż Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Polski na arenie międzynarodowej.
 

– Od dzisiaj zaczynamy ten projekt – dyplomatycznego BBN – realizować. Od dzisiaj mam pełnomocnictwa i zaczynamy prace nad różnymi koncepcjami takiego Biura, a Prezydent ostatecznie rozstrzygnie, jaki będzie jego kształt organizacyjny – powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski.
 

Prezydent Andrzej Duda dokonał w poniedziałek zmian w składzie swej Kancelarii – między innymi ustanowił Krzysztofa Szczerskiego, dotychczasowego Szefa Gabinetu Prezydenta RP, swym pełnomocnikiem do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
 

– Pan Prezydent dzisiaj przy wręczeniu mi powołania wyraźnie powiedział, że idea jest taka, aby obok Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które realizuje specyficzne obowiązki Prezydenta, jakie dotyczą zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i kwestii dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego, powstała druga wyspecjalizowana komórka w Kancelarii Prezydenta, która w sposób pełny będzie realizowała zadania wynikające z tego, że Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w relacjach międzynarodowych – powiedział Krzysztof Szczerski.
 

Zaznaczył, że Biuro Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP będzie współpracowało z Premierem i Ministrem Spraw Zagranicznych w realizacji polskiej polityki zagranicznej. – Plan powstania tego biura to podsumowanie dorobku ostatnich bardzo aktywnych pięciu lat, w ciągu których Prezydent Duda odniósł wiele sukcesów na arenie międzynarodowej poprzez swoje inicjatywy, w których współdziałał z Radą Ministrów, dotyczące relacji transatlantyckich czy też inicjatywy Trójmorza – podkreślił.
 

Jak dodał, Prezydent uznał, że należy usystematyzować zakres polityki głowy państwa, jakim jest uczestnictwo w polityce międzynarodowej, poprzez wyodrębnienie Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP i większą instytucjonalizację tej polityki w ramach Kancelarii Prezydenta.
 

– Docelowo zatem model jest taki: KPRP jako główna instytucja obsługująca urząd Prezydenta RP, a w jej ramach funkcjonują dwa wyspecjalizowane biura, które zajmują się dwoma wyszczególnionymi w konstytucji obszarami kompetencji Prezydenta RP, czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Biuro Polityki Międzynarodowej – mówił Krzysztof Szczerski.
 

Prezydencki minister powiedział, że jego zadaniem jest teraz „sformułowanie koncepcji funkcjonowania Biura Polityki Międzynarodowej, przedyskutowania jej w ramach władz publicznych oraz docelowo przekształcenie istniejącego obecnie Biura Spraw Zagranicznych w Biuro Polityki Międzynarodowej”. (PAP)

Minister Krzysztof Szczerski

Poleć znajomemu