Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 4 marca 2021

Spotkanie prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z Polski, Litwy i Ukrainy

W Belwederze odbyło się pierwsze spotkanie prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z Polski, Litwy i Ukrainy w ramach trójkąta lubelskiego. Uczestniczył w nim Szef BBN Paweł Soloch.

 

Trójkąt Lubelski to forum współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą, którego powołanie ogłoszono w lipcu 2020 r. podczas spotkania szefów MSZ tych trzech państw. Przewidywane wówczas były regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych, urzędników MSZ oraz przedstawicieli innych instytucji tych trzech krajów.

 

Rozmówcami Pawła Solocha w czwartek byli Darius Kuliešius, główny doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego i Ołeksij Danyłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

 

Prezydencki minister podkreślił, że do spotkania doszło pomimo trwającej pandemii, gdyż wszystkim stronom zależy na „przyspieszeniu” współpracy w ramach trzech państw.

 

– Myślimy o tym, żeby euroatlantyckie aspiracje Ukrainy nie były przyhamowywane. Oba kraje: Polska i Litwa chcą te aspiracje wspierać i ten format (spotkań w ramach trójkąta lubelskiego) jest dobrym narzędziem służącym realizacji celów, które stawia sobie Ukraina – podkreślił Paweł Soloch.

 

Dodał, że podczas spotkania omówiono kwestie wspólnych działań z NATO i UE w kontekście bezpieczeństwa w regionie i sąsiedztwa z Białorusią.

 

Jako „symbol” współpracy na rzecz bezpieczeństwa trzech państw Trójkąta Lubelskiego przytoczył brygadę polsko-litewsko-ukraińską. – Rozmawialiśmy o przeznaczeniu tej brygady i możliwościach jej wykorzystania – mówił Szef BBN.

 

Według niego są inne tematy, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa trzech państw. W tym kontekście wymienił „zagrożenia hybrydowe”, wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem, a także budową gazociągu Nord Stream 2. Zapowiedział, że na poziomie doradców prezydenckich organizowane będą seminaria dotyczące kwestii bezpieczeństwa i jego zagrożeń.

 

Szef BBN poinformował też, że z doradcami prezydentów Litwy i Ukrainy spotkał się Prezydent Andrzej Duda, który „wyraził wolę i gotowość do spotkania w ramach trójkąta lubelskiego na poziomie głów państw”.

 

Paweł Soloch przypomniał też, że Prezydent RP poza Trójkątem Lubelskim patronuje również inicjatywie Trójmorza (skupia 12 państw UE) i inicjatywie B9 (tzw. Bukaresztańska Dziewiąta).

 

– Przez tego typu inicjatywy Prezydent chce utrwalić wśród naszych partnerów i sojuszników wagę, jaki ten region, Europa Środkowo-Wschodnia, ma znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju całego kontynentu europejskiego, ale też dla stabilizacji w globalnym wymiarze – podkreślił Szef BBN. (PAP)

 

Poleć znajomemu