Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 11 maja 2021

Spotkanie z przedstawicielami Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”

  |   W odpowiedzi na prośbę skierowaną do Prezydenta RP Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot spotkał się z przedstawicielami Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Związkowcy postulowali m.in. wprowadzenie rozwiązań ustawowych obniżających koszty funkcjonowania rynku mocy poprzez reparametryzowanie opłaty mocowej Tematem spotkania była również zielona transformacja gospodarki i potencjalne inwestycje sektora hutnictwa stali. Związkowcy zwrócili się z prośbą o analizę przedstawionych problemów oraz kontynuację dialogu na rzecz wypracowania koncepcji dalszego działania branży hutniczej.

W odpowiedzi na prośbę skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy 11 maja br. w Pałacu Prezydenckim Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot spotkał się z przedstawicielami Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, aby omówić bieżącą sytuację branży hutniczej w Polsce.

 

Wskazano na strategiczna rolę branży stalowej w budowaniu zielonej transformacji oraz kluczowe działania na poziomie regulacyjnym na rzecz sektora hutniczego.

 

Związkowcy postulowali m.in. wprowadzenie rozwiązań ustawowych obniżających koszty funkcjonowania rynku mocy poprzez reparametryzowanie opłaty mocowej oraz wystąpili o intensyfikację działań mających na celu obniżenie hurtowych cen energii.

 

Tematem spotkania była również zielona transformacja gospodarki i potencjalne inwestycje sektora hutnictwa stali. Na koniec spotkania Związkowcy zwrócili się z prośbą o analizę przedstawionych problemów oraz kontynuację dialogu na rzecz wypracowania koncepcji dalszego działania branży hutniczej.
 

Poleć znajomemu