Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 10 czerwca 2021

Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej

  |   Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej

W odpowiedzi na prośbę Centralnej Rady Romów w Polsce skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy 10 czerwca br. w czwartek w Pałacu Prezydenckim, Szef Gabinetu Prezydenta RP Minister Paweł Szrot spotkał się z reprezentacją społeczności romskiej, w tym z wiceprezesem stowarzyszenia Karolem Kwiatkowskim.

 

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz eksperci ds. dialogu i edukacji międzykulturowej i psychologii wielokulturowej. Celem spotkania było omówienie sytuacji i problemów edukacyjnych dzieci romskich.  Obecni na spotkaniu przedstawiciele mniejszości romskiej podkreślili wielowiekową obecność społeczności romskiej na ziemiach polskich, udział Romów w dramatycznych wydarzeniach związanych z kulturą i historią Rzeczypospolitej oraz dotychczasową dobrą współpracę z rządem i Prezydentem RP w zakresie realizacji programów na rzecz integracji społeczności romskiej, poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej tej mniejszości. Doceniając dotychczasowe działania państwa na rzecz Romów w Polsce, postulowali pogłębienie współpracy i podjęcie dalszych prac na rzecz zapewnienia odpowiedniej edukacji i wsparcia w integracji dzieci romskich w środowisku szkolnym. Między innymi wskazano potrzebę zatrudniania w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, przygotowania odpowiednich narzędzi do diagnozowania dzieci romskich w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, zmniejszenia ich uczęszczania do szkół specjalnych, a zwiększenia udziału w szkolnictwie na poziomie ponad podstawowym i wyższym.

 

Społeczność romska w Polsce ma status mniejszości etnicznej. Według narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. narodowość romską zadeklarowało 16 700 osób, natomiast językiem romskim posługuje się ponad 35 tysięcy osób.

 

Reprezentujący Ministerstwo Edukacji i Nauki Minister Tomasz Rzymkowski, odnosząc się do zasygnalizowanych spraw i problemów, zadeklarował pełną życzliwość i chęć współpracy. Jednocześnie wskazał uchwalony 21 grudnia 2020 r. przez Radę Ministrów wieloletni „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”, będący kontynuacją strategii  polskiego rządu zmierzającej do poprawy sytuacji romskiej mniejszości etnicznej w naszym kraju. Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Kluczowym narzędziem poprawy poziomu tej integracji jest szeroko rozumiana edukacja.  Obecna na spotkaniu naczelnik Wydziału w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN - Pani Helena Maryjanowska powołała się na trwające prace nad Ustawą o wsparciu dziecka i rodziny, której rozwiązania również przyczynią się do rozwiązania zasygnalizowanych problemów edukacyjnych dzieci romskich. Podsumowując spotkanie Prezydencki Minister Paweł Szrot podkreślił, że Państwo Polskie dokłada wszelkich starań, by relacje ze społecznością romską w Polsce były jak najlepsze i zapowiedział spotkanie Pana Prezydenta z przedstawicielami społeczności romskiej w najbliższej przyszłości.

 

Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów z siedzibą w Białymstoku to stowarzyszenie specjalizujące się w szkoleniach z zakresu wielokulturowości, a zwłaszcza kultury romskiej i jej wpływu na zachowania zawodowe i społeczne Romów.

Poleć znajomemu