Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 31 marca 2016

Spotkanie ws. współpracy Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej z rzecznikami

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie ministra Andrzeja Dery oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej, Rzecznika Finansowego Aleksandry Wiktorow. W spotkaniu udział wziął także dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Tomasz Kulikowski.

 

Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP a biurami Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Finansowego, w ramach Zespołu Analiz Systemowych.

 

Współpraca umożliwi przeprowadzenie pogłębionej analizy problemów społecznych i prawnych zgłaszanych przez obywateli. Efektem współpracy będzie opracowanie działań na rzecz rozwiązywania powyższych problemów, a wyniki tych analiz posłużą jako rekomendacje oraz podstawa do formułowania rozwiązań systemowych w zakresie zmian regulacji prawnych.

 

Minister Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP pragnie poprzez rekomendacje i propozycje zmian prawnych wypracowywanych w ramach Zespołu poprawić stosunki pomiędzy obywatelem a szeroko rozumianą instytucją państwa, a tym samym zwiększać zaufanie obywateli do organów publicznych.

 

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że potrzebna jest zorganizowana współpraca na rzecz poprawy sytuacji obywateli i zadeklarowali chęć udziału w pracach Zespołu Analiz Systemowych.

Poleć znajomemu