przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 1 lipca 2017

Sztandar dla 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

Na szczecińskich Wałach Chrobrego w sobotę wręczono - nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę - sztandar dowództwu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Chrobrego. Uczestnicy ceremonii podkreślali, że wręczenie sztandaru to największe wyróżnienie dla jednostki w Wojsku Polskim. W wydarzeniu uczestniczył Szef BBN minister Paweł Soloch, który odczytał list Prezydenta RP. Zobacz także: List prezydenta na uroczystości wręczenia sztandaru 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

 

Na reprezentacyjnych Wałach Chrobrego stanęły w południe kompanie wojskowe wszystkich jednostek wchodzących w skład 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, przed nimi rozłożono sztandar z wyhaftowanymi "Bóg, Honor, Ojczyna" i wieńcami laurowymi.

 

Matką chrzestną sztandaru została łączniczka, która wstąpiła do służby w wieku zaledwie 14 lat, żołnierz AK i więzień łagru Danuta Szyksznian-Ossowska ps. "Sarenka". Ojcem chrzestnym został prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju starszy chorąży w stanie spoczynku Tomasz Kloc.

 

Jeszcze przed wręczeniem sztandaru uroczystego wbicia w niego gwoździ dokonali - oprócz rodziców chrzestnych - m.in. Szef BBN Paweł Soloch i wiceminister obrony Bartłomiej Grabski.

 

Po otrzymaniu poświęconego sztandaru gen. dyw. R. Andrzejczak przekazał go szwadronowi honorowemu 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, który następnie przemaszerował z nim wzdłuż kompanii wchodzących w skład "Dwunastki".

 

W liście skierowanym do uczestników uroczystość Prezydent RP Andrzej Duda napisał:

 

"(...) Od ponad siedemdziesięciu lat 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana Wojska Polskiego stoi na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. W tej zaszczytnej służbie odwołuje siędo chlubnych tradycji Oręża Polskiego. Stara się być godna imienia patrona, piastowskiego księcia Bolesława Krzywoustego, jego sławy i wielkiej historycznej roli, jaką odegrał w dziejach naszego narodu. 12. Dywizja z honorem kultywuje tradycje, okrytych wojenną sławą, takich formacji, jak: 6. Dywizji Strzelców Polskich Armii gen. Józefa Hallera; 12. Dywizji Piechoty; 12. Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

 

Dowództwo i żołnierze 12. Dywizji dzisiaj otrzymują swój sztandar. W dziejach naszej państwowości sztandar zawsze był znakiem honorowym, symbolizującym wierność i zaszczyt służby Narodowi i jego obywatelom. W historii naszych sił zbrojnych, sztandar wojskowy zawsze stanowił świadectwo sławy wojennej, tradycji i miłości Ojczyzny – nadawał sens walce o kulturę narodową, mowę ojczystą i zachowanie historii – aż do złożenia na ołtarzu Ojczyzny ofiary najwyższej – życia. Wartości niesione na sztandarach z okresów wojen i walki o niepodległość nie zmieniły się, a dewiza: Bóg, Honor, Ojczyzna – nie utraciła swojego głębokiego znaczenia.

 

Nadanie i wręczenie sztandaru jest dziś największym wyróżnieniem dla jednostki w Wojsku Polskim. Stanowi nobilitację dla dowództwa i żołnierzy. Sztandar jest znakiem jedności formacji, symbolem etosu zawodu żołnierza i służby wojskowej. Służba w Wojsku Polskim wymaga odwagi i poświęcenia, poczucia obowiązku i wysokich walorów moralnych. Wypełnianie obowiązków żołnierza jest trudne i niebezpieczne. Żołnierze realizują zadania dla kraju, a podczas misji zadania służące społeczności międzynarodowej.

 

W taki wizerunek armii wpisuje się również, wraz z podległymi brygadami i pułkami, 12. Dywizja, której żołnierze zdawali niezwykle trudne egzaminy podczas misji humanitarnych, w międzynarodowych operacjach wojskowych i misjach stabilizacyjnych. Ślady swojej obecności pozostawili na Wzgórzach Golan, na Bałkanach, w Kambodży. Służbą i żołnierskim poświęceniem wsparli stabilizowanie sytuacji w Afganistanie i Iraku.

 

Żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – służąc pod swym sztandarem czyńcie wszystko, aby służba była okazją do sprawdzenia dalej Waszych umiejętności, i aby przynosiła Wam wiele satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec Rzeczypospolitej – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niech ten sztandar dodaje Wam siły do nienagannej służby i wzorowego wypełniania obowiązków żołnierskich. Sztandar ten to również symbol Waszego związku ze społecznością województwa zachodniopomorskiego, a szczególnie Szczecina, gdzie mieści się Wasze Dowództwo. Życzę, aby wzajemna współpraca i życzliwość przynosiły obopólną satysfakcję oraz korzyści.

 

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy wspierali ideę uhonorowania 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej sprawiając, że ten sztandar – symbol odwagi i honoru – przechodzi w żołnierskie ręce. Dziękuję Społecznemu Komitetowi Fundatorów Sztandaru.

 

Przekazuję życzenia wszelkiej pomyślności matce chrzestnej sztandaru, Pani Danucie Szyksznian-Ossowskiej, ps. „Szarotka”, „Sarenka”, łączniczce Okręgu Wilno AK – Damie Orderu Odrodzenia Polski oraz ojcu chrzestnemu sztandaru, Panu starszemu chorążemu sztabowemu w stanie spoczynku Tomaszowi Klocowi, byłemu żołnierzowi 12. Dywizji – Kawalerowi Orderu Krzyża Wojskowego.

 

Raz jeszcze gratuluję otrzymania sztandaru, a z okazji dorocznego święta gorąco dziękuję za wierną służbę. Chciałbym, aby z serca płynące słowa wdzięczności przyjęli nie tylko oficerowie, podoficerowie, szeregowi oraz pracownicy cywilni Dywizji, ale także wszyscy ci, którzy kiedyś pełnili w niej służbę. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości życzę zdrowia, pomyślności oraz siły i hartu ducha potrzebnego w codziennej pracy i służbie dla dobra Polski oraz gotowości służenia Jej w każdej sytuacji."

 

Na zakończenie ceremonii Wałami Chrobrego przeszła defilada pododdziałów i sprzętu wojskowego 12 Dywizji.

 

Święto 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zostało ustanowione na 28 czerwca i związane jest z tradycjami bojowymi 6 Dywizji Strzelców Pieszych. Tego dnia w 1919 r. w obecności Józefa Piłsudskiego podczas wojny polsko–ukraińskiej pułki jednostki przeszły swój chrzest bojowy.

 

Więcej informacji na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego>>

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.