Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 1 września 2017

Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

  |   Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Minister Wojciech Kolarski w czasie uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Minister Wojciech Kolarski w czasie uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Minister Wojciech Kolarski w czasie uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Minister Wojciech Kolarski w czasie spotkania z weteranami w Belwederze Minister Wojciech Kolarski w czasie spotkania z weteranami w Belwederze Minister Wojciech Kolarski w czasie spotkania z weteranami w Belwederze Minister Wojciech Kolarski w czasie spotkania z weteranami w Belwederze Minister Wojciech Kolarski w czasie spotkania z weteranami w Belwederze Spotkanie z weteranami w Belwederze Spotkanie z weteranami w Belwederze Minister Wojciech Kolarski w czasie spotkania z weteranami w Belwederze Minister Wojciech Kolarski w czasie spotkania z weteranami w Belwederze Minister Wojciech Kolarski w czasie spotkania z weteranami w Belwederze

W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Warszawie odbyły się obchody Narodowego Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w uroczystościach uczestniczył Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

 

Obchody rozpoczęła Msza św., odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców. Następnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego miał miejsce główny punkt uroczystości.

 

Minister Wojciech Kolarski odczytał list Głowy Państwa, wystosowany do uczestników i organizatorów wydarzenia.

 

Zobacz także: List prezydenta z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Dzień 1 września ma poruszającą wymowę dla każdego Polaka. Wraz z napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę 78 lat temu rozpoczęła się druga wojna światowa, która przyniosła obywatelom Rzeczypospolitej niezliczone cierpienia i zagładę wielkiej części społeczeństwa. Ta największa tragedia w historii ludzkości pociągnęła za sobą na całym świecie ponad 60 milionów ofiar” – przypomniał prezydent Andrzej Duda.

 

Wrześniowa rocznica to nieustanne ostrzeżenie. Musimy jak najpełniej zrozumieć wstrząsającą lekcję historii, aby wyciągnąć z niej wnioski dla bezpiecznej przyszłości” – podkreślił prezydent.

 

Szczególne słowa Andrzej Duda skierował do weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 

To Wy, nie szczędząc swojej krwi, dawaliście przykład, czym jest patriotyzm i służba niepodległej Ojczyźnie. Już w pierwszych chwilach wojennych zmagań – na Westerplatte, w Tczewie, w bitwach pod Mławą, pod Krojantami i pod Mokrą – polski żołnierz złożył świadectwa najwyższego poświęcenia i męstwa. Oddaję cześć wszystkim, którzy bronili naszej suwerenności i ofiarnie udowodnili, że „jeszcze Polska nie zginęła”. Kombatantom wszystkich frontów: na ojczystej ziemi w 1939 roku, a potem na zachodzie i wschodzie. Bohaterom konspiracji i zbrojnego ruchu oporu w okupowanym kraju, powstańcom warszawskim. „Żołnierzom Wyklętym”, którzy kontynuowali walkę w czasach, gdy nadzieja była najtrudniejsza. Uczestnikom społecznych protestów, działaczom wielkiego ruchu „Solidarności”. To właśnie Wam, weteranom tych historycznych bojów, zawdzięczamy dzisiejszą wolną Polskę” – podkreślił prezydent.

 

Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza minister Kolarski złożył wieniec od Prezydenta RP.

 

Z okazji Narodowego Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się także spotkanie w Belwederze z weteranami II wojny światowej, podczas którego wręczono Medale „Pro Patria”, Medale „Obrońców Ojczyzny 1939 – 1945” oraz odznaki honorowe „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”. W spotkaniu wziął udział minister Wojciech Kolarski.

 

Organizatorem obchodów Narodowego Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Poleć znajomemu