Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 6 września 2017

Spotkanie z przedstawicielami RP oraz PIU w sprawie tzw. „uśpionych polis”

  |   Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery z przedstawicielami Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery z przedstawicielami Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery z przedstawicielami Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery z przedstawicielami Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery z przedstawicielami Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery z przedstawicielami Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń

Minister Andrzej Dera spotkał się z przedstawicielami Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie tzw. „uśpionych polis”.

 

Podczas spotkania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery z przedstawicielami Rzecznika Finansowego Anną Dąbrowską i Aleksandrem Daszewskim oraz Weroniką Dejneka, Andrzejem Maciążkiem, Pawłem Pytel i Piotrem Wrzesińskim reprezentującymi Polską Izbę Ubezpieczeń rozmawiano o problemie tzw. „uśpionych polis”.

 

Zobacz także: Spotkanie szefowej Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Wszyscy uczestnicy jednogłośnie zgodzili się, że niezbędne jest podjęcie konkretnych działań legislacyjnych, które w sposób systemowy pomogą rozwiązać problem tzw. „uśpionych polis”. Było to już drugie w tym tygodniu, zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP, spotkanie poruszające tę problematykę.

 

Przypomnieć należy, że z obowiązujących przepisów nie wynika powinność sprawdzenia przez ubezpieczyciela czy osoba zgłaszająca roszczenie jest uprawiona do świadczenia z tytułu umowy zawartej z innym zakładem ubezpieczeń, niż ten, który otrzymał zgłoszenie roszczenia.

 

Członkowie Zespołu Analiz Systemowych działającego w Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawiciele Rzecznika Finansowego podzielili się z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń swoimi wnioskami wypracowanymi na podstawie analizy przypadków, w których osoba występująca z roszczeniem, która nie dysponuje konkretnymi danymi dotyczącymi umowy ubezpieczenia (numer umowy, data zawarcia umowy, pełne dane stron umowy, brak dokumentów), spotykała się z niechęcią do udzielenia jakichkolwiek informacji ze strony zakładu ubezpieczeń o ewentualnej umowie ubezpieczenia.

 

Uczestnicy spotkania wymienili się opracowanymi przez siebie koncepcjami potencjalnych mechanizmów prawnych, które pomogłyby zwiększyć zakres realizacji świadczeń należnych z tytułu takich umów ubezpieczenia oraz określałyby postępowanie ze środkami zgromadzonymi na podstawie takich umów.

 

Przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń zapewnili o swojej gotowości do współpracy z Kancelarią Prezydenta RP w celu wypracowania takich regulacji prawnych, które poprawią sytuację uposażonego tak, aby nie musiał zgłaszać wypadku lub roszczenia do każdego z zakładów ubezpieczeń z osobna, które dopiero w ramach postępowania wyjaśniającego sprawdzać będą, czy osoba występująca z takim zgłoszeniem jest uprawniona z umowy ubezpieczenia.

 

Kwestia „uśpionych polis” została zgłoszona przez Rzecznika Finansowego do Zespołu Analiz Systemowych powołanego w KPRP w celu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, które były przedmiotem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do współpracy w ramach Zespołu przedstawicieli: Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Finansowego.

 

Poleć znajomemu