Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 października 2017

Kongres Gmin Wiejskich RP z udziałem ministra Pawła Muchy

Kongres Gmin Wiejskich RP z udziałem ministra Pawła Muchy (fot. Beata Nowak-Latańska)

„Każdy z kolejnych Kongresów Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej to wydarzenie, którego wagi nie sposób przecenić” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników i organizatorów XVII Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W wydarzeniu, które odbyło się w piątek w Rawie Mazowieckiej głowę państwa reprezentował Paweł Mucha – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Zobacz także: List prezydenta na XVII Kongresie Gmin Wiejskich w Rawie Mazowieckiej

 

Głównym przesłaniem XVII Kongresu Gmin Wiejskich RP jest określenie perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w najbliższych latach, szczególnie w kontekście rozwoju lokalnego jak i podnoszenia standardów życia mieszkańców wsi.

 

Kongresy Gmin Wiejskich RP są od wielu lawt największymi w kraju, prestiżowymi spotkaniami przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Każdego roku gromadzą około tysiąca reprezentantów tego środowiska. Kongres to płaszczyzna wymiany doświadczeń i prezentacja przez środowiska samorządowe przedstawicielom rządu i parlamentarzystom własnych problemów i propozycji ich rozwiązań.

 

„(…)Warto przypomnieć, że to samorządowcom i innym dynamicznym społecznikom zawdzięczamy olbrzymią część pozytywnych zmian po roku 1990 – głównie tych, które w największym stopniu odnoszą się do codziennego życia Polaków”– dodał prezydent.

 

Jestem przekonany, że polityka zrównoważonego rozwoju, polityka równych praw i równych szans dla wszystkich obywateli – bez względu na to, czy mieszkają w dużej, czy małej miejscowości – powinna być jednym z priorytetów władz publicznych w Polsce, na każdym ich szczeblu. Aby tak było, potrzebne jest dobre prawo – przemyślane, skrojone na miarę realnych potrzeb polskich samorządów, a jednocześnie służące naszemu wielkiemu, wspólnemu dobru, któremu na imię Rzeczpospolita - napisał w liście Prezydent RP.

 

Związek Gmin Wiejskich RP znalazł się wśród organizacji, które delegowały swoich przedstawicieli do powołanego 6 października br. Zespołu do spraw wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Zespół ten – w założeniach – będzie swego rodzaju organem doradczym Prezydenta RP, a celem jego działania jest analiza potrzeb, wypracowanie rekomendacji oraz koncepcji, które mogą stać się podstawą do opracowania inicjatywy ustawodawczej lub przedstawienie propozycji rozwiązań legislacyjnych, służących optymalizacji obowiązujących rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. (MK)

Poleć znajomemu