przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 18 października 2017

W Toruniu wspólnie o Konstytucji i o kulturze w Konstytucji

  |   Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych” Piąta już debata „Wspólnie o Konstytucji” tym razem odbyła się w Toruniu. Jej tematem była "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych”

Piąte spotkanie regionalne w ramach kampanii „Wspólnie o Konstytucji” odbyło się w środę, 18 października 2017 roku w Toruniu. Debata w Ratuszu Staromiejskim doskonale wpisała się w dodatkowy temat spotkania: „Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych”.

 

Zobacz także: „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie” W części panelowej udział wzięli: Paweł Mucha – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP i Pełnomocnik Pana Prezydenta ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji, a także dr Krzysztof Szczucki z Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP oraz Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia.

 

Minister Paweł Mucha przypomniał, że źródłem idei referendum konsultacyjnego, zapowiedzianego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, są zauważalne niedostatki ustawy zasadniczej. Minister przedstawił przykłady kwestii, które mogą być ważne dla społeczeństwa, a są niedostatecznie określone w Konstytucji. Mówił m.in.: o sposobie określania wieku emerytalnego czy dostępie do szkolnictwa wyższego. Odniósł się także do sprawy nakładania nowych zadań na samorządy bez zapewnienia źródeł ich finansowania. Nawiązując do tematu kultury, Minister mówił m.in. o prawie do dostępu do jej dóbr, podkreślając, że powinno ono służyć także mieszkańcom mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich.

 

Dr Krzysztof Szczucki zwrócił uwagę na kontekst uchwalania Konstytucji dwadzieścia lat temu. Uchwalono ją po zmianie systemu wyborczego, co spowodowało, że dość duży odsetek głosów nie przełożył się na mandaty w Sejmie. Krzysztof Szczucki zwrócił uwagę na preambułę ustawy zasadniczej, która powinna być podstawą aksjologiczną całej Konstytucji. Powinna ona określać ducha całej Konstytucji – wskazywać w kontekście jakich wartości i zasad powinniśmy rozumieć kolejne artykuły. Obecnie ustawa zasadnicza jest w tym względzie niejednoznaczna. Według konstytucjonalisty jedną z kluczowych kwestii, która wymaga uregulowania jest odniesienie się do prawa naturalnego - wskazanie na przyszłość kolejnym pokoleniom i prawodawcom, że istnieją prawa niezbywalne, niezależne od nadania ich przez jakiekolwiek gremium. Dr Krzysztof Szczucki wskazał ponadto na potrzebę głębszego włączenia społeczeństwa w proces tworzenia prawa, poprzez instytucję referendum oraz poprzez inicjatywę obywatelską.

 

Prezydent Michał Zaleski, jako gospodarz miasta, którego zespół staromiejski wpisany został na listę dziedzictwa UNESCO, szczegółowo omówił kwestie związane z szeroko pojętą kulturą i jej związki z Konstytucją. Wskazał na szczególne miejsce, jakie w dziedzictwie kulturowym zajmują zabytki oraz na potrzebę nadania szczególnej ochrony prawnej pomnikom historii. Zwrócił ponadto uwagę na prawa związane z prywatną własnością dóbr kultury, z ich niekontrolowaną sprzedażą, czy też świadomym niszczeniem.

 

Debata z licznym udziałem mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego przebiegła w sposób bardzo rzeczowy, merytoryczny i spokojny. Pojawiło się bardzo wiele wypowiedzi pochodzących z różnych środowisk a dotyczących tematów konstytucyjnych. Głos w dyskusji zabrała m.in. prof. Anna Młynarska-Sobaczewska, która wskazała na sprawy, które jej zdaniem wymagają właściwego unormowania w ustawie zasadniczej. Chodzi tu m.in. o relacje miedzy polskim prawem krajowym i Konstytucją RP a prawem Unii Europejskiej. Profesor z Instytutu Nauk Prawnych PAN wskazała, że zmian wymagają także regulacje dotyczące podziału kompetencji między organami władzy państwowej. Jej zdaniem wzmocniona - na poziomie konstytucyjnym - powinna być instytucja referendum oraz inicjatywy obywatelskiej, gdyż obecnie obie odgrywają rolę fasadową. Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska, odnosząc się do kultury w kontekście Konstytucji stwierdziła, że ważne jest m.in. określenie odpowiedzialności państwa za dziedzictwo kulturalne, co ma związek z utraconymi korzyściami właścicieli prywatnych obiektów zabytkowych, z uwagi na prawne ograniczenia w użytkowaniu lub inwestowaniu.

 

Zobacz także: Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw przeglądu prawa samorządowego W wypowiedziach uczestników spotkania przewijały się różne tematy, takie jak: powiązanie wolności twórców kultury z odpowiedzialnością, kwestia ochrony dzieci i rodziny, potrzeba odniesienia prawa stanowionego do prawa naturalnego, czy też pytania o formę przeprowadzania referendum konsultacyjnego i możliwy zestaw pytań. Nie zabrakło też głosów od przedstawicieli samorządów. Wskazywali oni na potrzebę jednoznacznego określenia poszczególnych szczebli samorządu w Konstytucji. Samorządowcy oczekują także twardych podstaw dotyczących finansowania samorządów, by nie były one skazane na łaskę lub niełaskę ustawodawcy, szczególnie w zakresie zadań zleconych. Odpowiadając na te uwagi Minister Paweł Mucha przypomniał o Zespole do spraw przeglądu prawa samorządowego powołanym 6 października br. przy Prezydencie RP.

 

Debata „Wspólnie o Konstytucji” organizowana przez Kancelarię Prezydenta RP wraz z Prezydentem Miasta Torunia odbyła się przy wydatnej pomocy pracowników toruńskiego Urzędu Miasta i pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu. (NRR)

 

Kolejne spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej odbędzie się 23 października 2017 roku w Katowicach. WIĘCEJ INFORMACJI >> 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.