Menu rozwijane

25 sierpnia 2021

Projekt radykalnego zmniejszenia emisji CO2 był tematem pierwszej debaty w ramach Centrum Dialogu pod patronatem Prezydenta RP.

Czy da się pogodzić ze sobą cele: ambitnej polityki klimatycznej i sprawiedliwości społecznej? Które z propozycji są do zrealizowania, a które trudne do wdrożenia? Jaki będzie koszt tak daleko idących zmian dla polskich firm i obywateli? Jak możemy go wykorzystać do przebudowy polskiej energetyki i gospodarki, aby odpowiadały współczesnym wyzwaniom klimatycznym? – na te pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty w Belwederze zorganizowanej przez Bognę Janke, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Wśród panelistów byli: Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Paweł Sałek – doradca Prezydenta ds. ochrony środowiska, Wojciech Myślecki – przewodniczący rady nadzorczej Ekoenergetyka-Polska, dr hab. Mariusz Ruszel – profesor Politechniki Rzeszowskiej i dr Joanna Maćkowiak-Pandera – prezes Forum Energii.

Obecny był także prezydencki doradca Łukasz Rzepecki. W dyskusji wzięli udział ponadto dziennikarze, eksperci z think tanków, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Klimatycznej.


– Debata o Fit for 55 to moja pierwsza inicjatywa w ramach Centrum Dialogu. Jej celem jest poznanie różnych opinii o Fit for 55 i odpowiedź na pytanie, jaka będzie polska droga transformacji energetycznej i ochrony klimatu – mówiła minister Bogna Janke.

Centrum Dialogu w Pałacu Prezydenckim ma służyć swobodnej wymianie poglądów i dyskusji na ważne i angażujące tematy. – Umożliwienie takich dyskusji jest realizacją obietnicy wyborczej Prezydenta Andrzeja Dudy. W Pałacu Prezydenckim przygotujemy specjalną przestrzeń dla Centrum Dialogu – wyjaśniła Bogna Janke.

07__bogna_janke_debata_fit_for_55_210825_mbo15002.jpg [424.77 KB]

Fit for 55 to pakiet regulacji zaproponowanych przez Komisję Europejską i przedstawiony przez Fransa Timmermansa – wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład. Jest to bardzo ambitny i radykalny plan zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Podporządkowuje gospodarkę ochronie klimatu – zgodnie z unijnym celem redukcji emisji CO2 o 55 procent do 2030 r.

Polska domaga się sprawiedliwej transformacji energetycznej. Polski sektor energetyczny prowadzi już zmiany, ale zaczyna w całkowicie odmiennym punkcie niż zachodnie państwa europejskie, przez wysoką zależność od węgla. Dla Polski ważny jest też aspekt bezpieczeństwa dostaw energii. Plan Fit for 55 będzie miał bardzo duży wpływ na polską gospodarkę, sytuację prywatnych firm i spółek energetycznych, a ostatecznie na ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (1)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (2)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (3)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (4)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (5)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (6)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (7)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (8)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (9)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (10)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (11)
Belweder | Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?” (12)
o1484588534.jpg
o1709744221.jpg
o1357469560.jpg
o1383911686.jpg
o154274422.jpg
o1165852676.jpg
o643478320.jpg
o1621658872.jpg
o1999221229.jpg
o1373717367.jpg
o531320299.jpg
o175985560.jpg