Menu rozwijane

11 kwietnia 2022

W Pałacu Prezydenckim odbyła się debata z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, które po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowały się w pomoc uchodźcom oraz ludności pozostałej w kraju. Intencją Pierwszej Damy, która zainicjowała rozmowy na temat wsparcia naszych gości z Ukrainy, była wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnego modelu działań. W debacie uczestniczył Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

017_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6911.jpg [477.23 KB]

 Organizacje, których przedstawiciele spotkali się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim, na co dzień zajmują się różnorodną działalnością charytatywną. Po wybuchu wojny w Ukrainie realizowane cele rozszerzono o pomoc humanitarną wobec Ukraińców. Niektóre organizacje działają wyłącznie na rzecz Ukrainy i ludności pozostającej w swojej ojczyźnie, inne zajmują się uchodźcami trafiającymi do Polski lub angażują się w pomoc mieszaną.

– Spotkałam się z Państwem, by serdecznie podziękować za Państwa niezwykłą działalność, oczywiście nie tylko w czasie wojny, jednak pragnę podkreślić, że jestem pod wrażeniem tego, jak szybko Państwo zareagowali na kryzys za naszą wschodnią granicą – mówiła Agata Kornhauser–Duda. – Na co dzień trudnią się Państwo wsparciem najbardziej potrzebujących osób. Bardzo mi zależało, żeby na dzisiejszej debacie zabrali głos przedstawiciele organizacji zajmujących się różnorodnymi formami pomagania oraz różnymi środowiskami – tłumaczyła Pierwsza Dama.

004_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJA_6126.jpg [581.20 KB]

W trakcie dyskusji podjęto temat jednej z najpilniejszych potrzeb, mianowicie koordynacji działań humanitarnych pomiędzy zaangażowanymi w pomoc podmiotami: organizacjami pożytku publicznego, rządem, samorządami, wolontariuszami, służbami i formacjami mundurowymi, medykami oraz wszystkimi działającymi na rzecz pomocy Ukraińcom.

Rozmówcy zgodzili się, że współpraca środowisk w znaczący sposób wpłynęłaby na jakość udzielanej pomocy, która byłaby bardziej wszechstronna i spójna. Zwracano także uwagę na zasadność poszerzenia zakresu działań informacyjnych: na potrzebę docierania do potrzebujących Ukraińców poprzez kampanie informacyjne w Internecie, ale również poprzez wolontariuszy będących jednymi z pierwszych osób, które uchodźcy z Ukrainy spotykają w naszym kraju. Rozmawiano o szkoleniach dla wolontariuszy, strategiach rozwoju działań pomocowych, w szczególności na rzecz osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci chorych czy sierot, jak również seniorów.

008_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6340.jpg [378.70 KB]

Dyskutowano o działaniach wymagających komunikacji w języku ukraińskim, jak interwencje z zakresu ratownictwa medycznego czy opieki psychologicznej-terapeutycznej i prawnej. Działacze omówili zakres swoich działań, przedstawili potrzeby podopiecznych, własne wątpliwości z zakresu możliwości i celowości podejmowania niektórych czynności czy pozyskiwania pomocy rzeczowej.

Małżonka Prezydenta, która od pierwszych dni wojny aktywnie angażuje się w akcję pomocy Ukrainie i jej obywatelom przebywającym w Polsce stara się o powołanie koalicji małżonek przewódców różnych państw na rzecz pomocy humanitarnej. Dzisiaj przedstawiła efekty niektórych międzynarodowych działań, jak współpraca na rzecz małych pacjentów onkologicznych. – Dzięki wypracowaniu skutecznego modelu działania już ponad 800 ukraińskich dzieci onkologicznych udało się umieścić w specjalistycznych placówkach w kilku państwach na świecie. Dlatego wierzę, że jest możliwe stworzenie odpowiedniego systemu na rzecz pozostałych grup – stwierdziła Pierwsza Dama.

016_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6842.jpg [395.44 KB]

Małżonka Prezydenta zadeklarowała gotowość do dalszej współpracy z organizacjami, wsparcie w budowaniu pomostu pomiędzy nimi, a ich odpowiednikami w kraju i za granicą oraz stosownymi organizacjami rządowymi i samorządowymi.

Omówiono także potrzeby Ukrainców pozostających w ojczyźnie, formy kontaktu z najbardziej potrzebującymi z nich, debatowano o organizacji pomocy medycznej i transporcie oraz dystrybucji darów na poziomie lokalnym.

 

W debacie uczestniczyli przedstawiciele:

Klubu Inteligencji Katolickiej

Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”

Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Polskiego Czerwonego Krzyża

Stowarzyszenia „Jedna Chwila”

Fundacji im. dr Piotra Janaszka „Podaj Dalej”

Stowarzyszenia „Dla Równości”

Polskiej Misji Medycznej

Fundacji „Poparzeni”

Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego MŁODZI ŚWIATU

Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

Federacji Polskich Banków Żywności

Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Fundacji ERMED

Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (1)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (2)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (3)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (4)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (5)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (6)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (7)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (8)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (9)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (10)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (11)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (12)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (13)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (14)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (15)
Debata z udziałem Pierwszej Damy i przedstawicieli organizacji pozarządowych (16)
001_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJA_6040.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJA_6095.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6104.jpg
004_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJA_6126.jpg
005_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6133.jpg
006_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6149.jpg
007_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6252.jpg
008_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6340.jpg
009_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6370.jpg
010_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6392.jpg
011_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6459.jpg
012_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6582.jpg
013_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6593.jpg
014_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJA_6144.jpg
016_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6842.jpg
017_Agata_Kornhauser-Duda_organizacje_pozarzadowe_20220411_GJB_6911.jpg