Menu rozwijane

17 stycznia 2019
Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce
Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce
Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce
Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce
Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce
Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce
o1076816950.jpg
o1149747299.jpg
o708476395.jpg
o1926751469.jpg
o2029894375.jpg
o36434940.jpg

Szef prezydenckiego gabinetu wziął udział w organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą dorocznym uroczystym spotkaniu noworocznym z ambasadorami akredytowanymi w Polsce.

Podczas wydarzenia minister Krzysztof Szczerski podsumował zagraniczną aktywność Prezydenta w 2018 r., w tym działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej. Jako szczególnie istotne wymienił efekty Szczytu Państw Trójmorza oraz owoce wizyty polskiego Prezydenta w USA, której następstwem było podpisanie dwóch długoterminowych umów na dostawę LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Do prezydenckich celów dyplomatycznych na 2019 r. minister zaliczył nowe misje gospodarcze oraz zachęcanie placówek zagranicznych w Polsce do organizowania forum biznesowych. Przypomniał również, że polskie państwo jest i będzie gwarancją przejrzystości, transparentności i sprawiedliwego traktowania wszystkich zagranicznych inwestorów w naszym kraju.

W Dyplomatycznym Otwarciu Roku uczestniczyło ponad 400 gości, w tym ponad 100 zagranicznych dyplomatów. Wydarzenie było okazją do rozmów polskich przedsiębiorców, polityków i  ekspertów z dyplomatami o prognozach i szansach gospodarczych dla Polski, Europy i świata.