Menu rozwijane

12 maja 2022

Barbara Brodowska–Mączka – Dyrektor Generalny w Kancelarii Prezydenta RP, wzięła udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej zorganizowanych przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położonych.

Dyrektor odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów uroczystości.

„Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przyjmijcie Państwo moje najserdeczniejsze życzenia spokojnej, bezpiecznej, pełnej sukcesów pracy. Życzę stale rosnącego prestiżu Państwa profesji i coraz lepszych warunków do ich wykonywania, a także wielu uśmiechów wdzięczności oraz łez radości i wzruszenia na twarzach podopiecznych. Życzę Państwu tej wyjątkowej satysfakcji, którą dać może jedynie służba drugiemu człowiekowi – szczególnie wtedy, gdy najbardziej potrzebuje on opieki, rady, ulgi w cierpieniu, otuchy i nadziei” – napisał Prezydent Andrzej Duda.

„Ludwik Pasteur radził: jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły. W przypadku pielęgniarek i położnych każda, nawet najmniejsza czynność i każda chwila spędzona z pacjentami i podopiecznymi służą najwznioślejszemu celowi, jaki może realizować człowiek, to znaczy powiększaniu sfery wolnej od bólu, strachu, rezygnacji i osamotnienia. Państwa sumiennej, pełnej poświęcenia pracy nie sposób przecenić i nie sposób zbyt wiele za nią dziękować” – podkreślił Prezydent w liście odczytanym przez Dyrektor Barbarę Brodowską–Mączkę.