Menu rozwijane

15 czerwca 2021

Na dziedzińcu Belwederu  odbył się finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony”, którego organizatorem był producent filmu Maciej Pawlicki  (Picaresque) oraz Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski, przy współpracy z Fundacją Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości (Adam Borowski). Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę reprezentował  Paweł Szrot, Szef Gabinetu Prezydenta RP. W uroczystości udział wziął także Minister Włodzimierz Bernacki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Konkurs miał na celu propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży oraz wyłonienie osób obdarzonych umiejętnością formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nagrody przyznano w dwóch kategoriach: dla szkół ponadpodstawowych oraz dla szkół podstawowych. Przyznano również dwie nagrody specjalne dla szkół, które nadesłały największą liczbę recenzji oraz nagrody dla nauczycieli każdego z nagrodzonych uczniów. Novum Konkursu była możliwość nadesłania recenzji wideo. Dwie takie recenzje zostały wyróżnione.  Uroczystość uświetnili artyści wykonując pieśni patriotyczne m.in. „Hymn Strzelecki” oraz „My, Pierwsza Brygada”.

Młodzież, dziękując za nagrody, podkreślała, że trzeba kultywować pamięć historyczną, ponieważ dzięki legionistom, młodym ludziom biorącym udział w walkach o Niepodległość Polski, której nie było na mapie Europy, możemy mieć  obecnie wolną i demokratyczną Ojczyznę, o  którą należy dbać i którą trzeba kochać.

Podsumowując uroczystość Minister Paweł Szrot podziękował przede wszystkim nauczycielom i uczniom za tę cenną inicjatywę i patriotyczne zaangażowanie.

Laureatom, wyróżnionym oraz nauczycielom – opiekunom zwycięskich prac, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli: Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, Adam Borowski – współproducent filmu oraz Dariusz Gajewski – reżyser „Legionów”.

KATEGORIA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

1. miejsce:

ANTONI ANTOSZEK, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

2. miejsce:

MATEUSZ SACHA, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  w  Tarnowie.

3. miejsce:

ANNA MASŁOŃ, VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

Nagroda specjalna za najlepszą wideorecenzję:

SEBASTIAN RADZIMIŃSKI, Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie.

Wyróżnienia:

PATRYCJA MAJ, Liceum Ogólnokształcące nr V im. Adama Asnyka w Szczecinie;

MAJA KRASKOWSKA, II Liceum Ogólnokształcące im.  Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie;

BARBARA OSTROWSKA, Zespół Szkół nr 1 w Milanówku;

JAN SAMUEL, Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu;

RAFAŁ GRABAN, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku - Technikum nr 3.

KATEGORIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

1. miejsce:

OLIWIA KAMIŃSKA, Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu.

2. miejsce:

ANNA MAROSZ, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

3. miejsce:

OLIVER SPINEK, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu.

Nagroda specjalna za najlepszą wideorecenzję:

KAROL KOSTKOWICZ, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy.

Wyróżnienia:

AMELIA BŁAŻUSIAK, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej;

ZOFIA MIDOR, Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Żywcu.

Nagrody specjalne dla szkół, które nadesłały największą ilość prac:

Zespół Szkół Ogólnokształcących. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich,  Bystrzyca Kłodzka;

Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego, Pionki.

Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (1)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (2)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (3)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (4)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (5)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (6)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (7)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (8)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (9)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (10)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (11)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (12)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (13)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (14)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (15)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (16)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (17)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (18)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (19)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (20)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (21)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (22)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (23)
Finał Konkursu na recenzję filmu „Legiony” (24)
o2066104525.jpg
o2031585965.jpg
o439632840.jpg
o1574638654.jpg
o1069156555.jpg
o1436872772.jpg
o297950171.jpg
o456484046.jpg
o1047092619.jpg
o96447448.jpg
o266872719.jpg
o1825236178.jpg
o1148391812.jpg
o626449986.jpg
o351144589.jpg
o124092421.jpg
o785273907.jpg
o790757622.jpg
o1578034516.jpg
o594184973.jpg
o73911792.jpg
o382565822.jpg
o1367111894.jpg
o1012258322.jpg