16 października 2021
16 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. W uroczystości uczestniczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, który dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi zasłużonych wykładowców i pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 
Minister Ćwik odczytał także list od Prezydenta RP, skierowany do Jego Magnificencji Księdza Profesora Roberta Tyrały – Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz uczestników Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022.
 
Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci. Poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności – to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu. W murach uczelni swoboda wyrażania myśli i wolność badań zostaje ujęta w ramy metodologii, a ich wartość powinna rozstrzygać się w trakcie pozbawionej osobistych czy ideologicznych uprzedzeń dyskusji. Uczelnie zajmują wyjątkowe miejsce wśród instytucji publicznych również dlatego, że właśnie podczas studiów w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi. Stąd tak ważnym elementem życia akademickiego jest otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty, w której poszukiwanie odpowiedzi na największe wyzwania współczesności oraz społeczne czy nawet polityczne zaangażowanie łączą się z właściwym naukowej refleksji zachowaniem poznawczego i emocjonalnego dystansu” – napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w okolicznościowym liście. 

Wstępem do inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim była uroczysta eucharystia, której przewodniczył JE abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykład inauguracyjny wygłosił Carl A. Anderson, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba w latach 2000–2021.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie z udziałem Ministra Piotra Ćwika. Fot. UPJPII

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie z udziałem Ministra Piotra Ćwika. Fot. UPJPII

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie z udziałem Ministra Piotra Ćwika. Fot. UPJPII

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie z udziałem Ministra Piotra Ćwika. Fot. UPJPII

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie z udziałem Ministra Piotra Ćwika. Fot. UPJPII

o1839669974.jpg
o1053187879.jpg
o255445353.jpg
o1817036923.jpg
o652964848.jpg