16 października 2021

Szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych wzięła udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Minister odczytała list Prezydenta skierowany do uczestników uroczystości.

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego Prezydent Andrzej Duda życzył społeczności WSKSiM, aby nadchodzący rok pracy naukowej i dydaktycznej był jak najbardziej owocny i przebiegał bez zakłóceń. Uczelnia kształci studentów w szczególności w takich dziedzinach jak: dziennikarstwo, nauki polityczne, komunikacja społeczna oraz pielęgniarstwo.

„Są to zawody i specjalności, w których oprócz wiedzy i merytorycznego przygotowania szczególnie ważna jest etyka. Dziękuję Władzom, Profesorom oraz wszystkim, którzy tworzą tę wyjątkową uczelnię, za to, że od dwudziestu lat budują Państwo środowisko sprzyjające formacji młodych ludzi w duchu społecznej odpowiedzialności, umiłowania Ojczyzny i zachowania dziedzictwa, jakie pozostawili nam św. papież Jan Paweł II i bł. kardynał Stefan Wyszyński” – napisał w liście Prezydent.