Menu rozwijane

28 kwietnia 2022

W Kamieńcu Podolskim w Ukrainie Małżonka Prezydenta spotkała się z przedstawicielami władz lokalnych. Z reprezentantami władzy obwodowej i merem miasta  Pierwsza Dama rozmawiała przede wszystkim o sytuacji w regionie i potrzebach jego mieszkańców, w tym uchodźców, którzy uciekli z objętych działaniami wojennymi terenów. Obecnie w mieście znajduje się ok. 150 tyś. takich osób.

Pierwsza Dama wspólnie z towarzyszącym jej ministrem Adamem Kwiatkowskim, Sekretarzem Stanu w KPRP, w siedzibie Rady Miejskiej spotkała się z przedstawicielami władz lokalnych. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji w Ukrainie i potrzeb jej mieszkańców zarówno na miejscu, jak i uchodźców przebywających w Polsce.

Wcześniej Pierwsza Dama złożyła kwiaty w miejscu pamięci ukraińskich ofiar wojny: przy Pomniku Żołnierzy Operacji Antyterrorystycznej.

002_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9590.jpg [1.01 MB]

Agata Kornhauser–Duda pytała o bieżącą sytuację w mieście i regionie, oraz o potrzeby przebywających na tych terenach osób. Pierwsza Dama wyjaśniła, że Kancelaria Prezydenta niemal od początku prezydentury Andrzeja Dudy organizuje akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która pierwotnie skierowana była do Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie. Jednak od początku ataku Rosji akcja ta zamieniła się w akcję solidarności z Ukrainą. – Wszyscy nasi sponsorzy, darczyńcy, partnerzy zgodził się od razu, żeby tę pomoc kierować po prostu do Ukrainy – relacjonowała. Dotychczas KPRP zorganizowała i wysłała do Ukrainy kilkadziesiąt transportów z tonami żywności i niezbędnych produktów.

Dzięki nawiązanym przez lata trwania akcji pomocowej kontaktom w Ukrainie, teraz w czasie wojny można przygotowywać transporty odpowiadające na rzeczywiste zapotrzebowanie w danym miejscu. – Dla nas bardzo ważne są te kontakty, ponieważ jestem zwolenniczką celowanej pomocy. Dzięki temu, że łączymy się z osobami z różnych regionów Ukrainy wiemy, co w konkretnym miejscu jest potrzebne i staramy się w ramach naszych możliwości właśnie te konkretne dary wysyłać – mówiła.

003_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9707.jpg [389.27 KB]

Małżonka Prezydenta zapewniła ponadto, że Polska stara się wspierać wszystkie osoby, które szukały schronienia w naszym kraju. – To są oczywiście głównie kobiety z dziećmi, które jak sądzę, już się w miarę zaaklimatyzowały: część z nich już znalazła pracę, wiele dzieci poszło do polskich szkół, a w Warszawie niedawno otwarto placówkę nauczającą w języku ukraińskim. Obecnie uczęszcza do niej ok. dwustu dzieci i młodzieży, jednak większość młodych ludzi uczy się on–line w ukraińskim systemie edukacji – relacjonowała Pierwsza Dama. Przyznała, że z powodu podobieństw między naszymi językami, porozumiewanie się z gośćmi z Ukrainy nie jest wielkim wyzwaniem, jednak są dziedziny szczególnie wymagające ukraińskojęzycznych specjalistów, jak pomoc psychologiczna. – Widzimy, że w ostatnich tygodniach przybywały osoby, które przeżyły traumę wojny i wymagają pomocy terapeutycznej i psychologicznej. Tutaj z pomocą przyszły Ukrainki, które z zawodu są psychologami i terapeutami – stwierdziła Pierwsza Dama.

Rozmawiano także o ewakuacji grup wrażliwych, jak dzieci chore, niepełnosprawne i sieroty. – Zapewniam, że otoczone zostały opieką i troską. Zapewniliśmy im miejsca w polskich ośrodkach, a te których stan zdrowia pozwalał na dalszy transport, znalazły opiekę w szpitalach w Europie Zachodniej, ale także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – opowiadała Agata Kornhauser–Duda. Małżonka Prezydenta mówiła również o współpracy z władzami ukraińskimi w zakresie ewakuacji osób niepełnosprawnych i sierot.

Pierwsza Dama wyraziła przekonanie o konieczności głośnego mówienia na forum międzynarodowym o obecnej sytuacji w Ukrainie, o bestialstwie rosyjskich żołnierzy i ofiarach wojny.

Przedstawiciele ukraińskich władz lokalnych na ręce Małżonki Prezydenta RP złożyli podziękowania dla Polski i wszystkich Polaków za wszelkie działania na rzecz Ukrainy. – Nigdy nie przypuszczaliśmy, że jeden koc może uratować komuś życie. Polska i Ukraina były pod tym samym agresorem, może dlatego jesteśmy tak sobie bliscy – twierdzili. Wyrazili wdzięczność za działania dyplomatyczne, działania władz, służb i organizacji oraz zwykłych ludzi, jak również za wciąż organizowane zbiorki finansowe i rzeczowe dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

Spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych (1)
Spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych (2)
Spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych (3)
Złożenie kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Operacji Antyterrorystycznej (4)
Złożenie kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Operacji Antyterrorystycznej (5)
Złożenie kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Operacji Antyterrorystycznej (6)
Złożenie kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Operacji Antyterrorystycznej (7)
002_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9677.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9707.jpg
028_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9717.jpg
001_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9576.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9590.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9596.jpg
004_Agata_Kornhauser-Duda_Ukraina_Kamieniec_Podolski_20220428_GJB_9597.jpg