Menu rozwijane

19 stycznia 2022

W Kancelarii Prezydenta RP odbyły się dziś konsultacje kierownictwa KPRP oraz przedstawicieli rządu w sprawie Polskiego Ładu. To były bardzo dobre rozmowy, pełne zrozumienia; Kancelaria Prezydenta przedstawiła swoje uwagi ws. wprowadzanych przepisów; nasze postulaty spotkały się ze spostrzeżeniami strony rządowej. Będziemy dalej nad nimi pracować – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

W spotkaniu wzięli udział: Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak–Bandych, szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szrot oraz doradcy Andrzeja Dudy, a z ramienia rządu ministrowie odpowiedzialni za Polski Ład, na czele z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, a także prezes ZUS. – Dostrzegamy potrzebę korekt w Polskim Ładzie. Sam program budzi pewne pytania społeczne, chcielibyśmy włączyć się w wyjaśnianie tych pytań i też pomóc rządowi merytorycznie i komunikacyjnie – mówił jeszcze przed rozmowami minister Paweł Szrot.

Po spotkaniu zapewnił, że uwagi Kancelarii Prezydenta RP spotkały się z pełnym zrozumieniem strony rządowej, a dalsze prace będą trwały. – Nasze postulaty były w dużym stopniu zbieżne ze spostrzeżeniami przedstawicieli rządu. Dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Będziemy dalej pracować – zapewnił.

Kancelaria Prezydenta RP | Konsultacje kierownictwa KPRP oraz przedstawicieli rządu w sprawie Polskiego Ładu
Kancelaria Prezydenta RP | Konsultacje kierownictwa KPRP oraz przedstawicieli rządu w sprawie Polskiego Ładu
Briefing po spotkaniu
Briefing po spotkaniu
02__Grazyna_Ignaczak_Bandych_Pawel_Szrot_Tadeusz_Koscinski_Minister_Finansow_20220119_PK017721.jpg
04__Grazyna_Ignaczak_Bandych_Pawel_Szrot_Tadeusz_Koscinski_Minister_Finansow_20220119_PK017743.jpg
08__Pawel_Szrot_Tadeusz_Koscinski_Minister_Finansow_20220119_PK017807.jpg
07__Pawel_Szrot_Tadeusz_Koscinski_Minister_Finansow_20220119_PK017787.jpg