Menu rozwijane

29 września 2017
Obecne rozmowy w Bukareszcie dotyczą "komponentu gospodarczego inicjatywy Trójmorza i współpracy z partnerami spoza grupy 12 państw ją tworzących, w tym z instytucjami Unii Europejskiej
Obecne rozmowy w Bukareszcie dotyczą "komponentu gospodarczego inicjatywy Trójmorza i współpracy z partnerami spoza grupy 12 państw ją tworzących, w tym z instytucjami Unii Europejskiej
o1383880069.jpg
o1164380110.jpg

- Kolejny szczyt państw Trójmorza odbędzie się jesienią 2018 r. w Rumunii - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, który przebywa w Bukareszcie na spotkaniu doradców prezydentów: Polski, Chorwacji i Rumunii, dot. dalszych działań w ramach inicjatywy Trójmorza.

Prezydencki minister poinformował, że rozmowy w Bukareszcie dotyczą "komponentu gospodarczego inicjatywy Trójmorza i współpracy z partnerami spoza grupy 12 państw ją tworzących, w tym z instytucjami Unii Europejskiej".

W lipcu odbył się w Warszawie drugi szczyt Trójmorza, w którym wzięli udział przedstawiciele 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Gościem specjalnym początkowej części szczytu był prezydent USA Donald Trump, który wygłosił przemówienie na pl. Krasińskich.

W przyjętej w Warszawie deklaracji uczestników szczytu, podkreślono, że "państwa Trójmorza ze swym potencjałem tworzą dynamiczny region, którego rozwój zależy między innymi od koordynacji wysiłków całego regionu".

Zwrócono uwagę w szczególności na wyzwania wynikające z "różnic w sieciach transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych w regionie", które "ograniczają dynamiczny wzrost relacji gospodarczych", między krajami Trójmorza. (PAP)