Menu rozwijane

08 maja 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
Parady Dnia Konstytucji 3 Maja
w Toronto

Szanowny Panie Prezesie!
Drodzy Rodacy! Szanowni Państwo!

Parada Dnia Konstytucji 3 Maja w Toronto to wielkie polskie święto, które jest jednocześnie znaczącym wydarzeniem w życiu całej Kanady. Pragnę wyrazić wielką satysfakcję, że ta piękna uroczystość, w której udział biorą liczne organizacje i instytucje polonijne, wpisuje się w jeszcze szersze przedsięwzięcie, jakim jest Miesiąc Dziedzictwa Polskiego w Ontario. Serdecznie dziękuję Parlamentowi Ontario za poparcie tej wartościowej inicjatywy.

Miesiąc Dziedzictwa Polskiego, który będzie odtąd corocznie obchodzony w maju w całej prowincji Ontario oraz parada z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – to przywołanie dorobku środowisk polonijnych w Kanadzie i wyraz szacunku Kanadyjczyków dla narodu polskiego. Tutaj w Toronto, które stanowi największe skupisko kanadyjskiej Polonii, o zasługach Polaków wymownie przypomina monument naszego wybitnego rodaka, inżyniera, przedsiębiorcy i filantropa, administratora prowincji Ontario – Kazimierza Gzowskiego, usytuowany na terenie parku publicznego noszącego także jego imię. Wielu innych znakomitych Polaków również przyczyniło się do budowania pomyślności Kanady i rozwoju jej wielokulturowego społeczeństwa.

Bardzo się cieszę, że gromadzą się dziś Państwo na barwnej paradzie, aby uczcić rocznicę Konstytucji 3 Maja i zamanifestować swoją dumę z polskości, z dokonań naszej historii, które mogą być przykładem dla świata. Uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku ustawa zasadnicza, zwana Ustawą Rządową, była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Po dziś dzień jest ona pomnikiem obywatelskiej mądrości i odpowiedzialności, poszanowania praw człowieka oraz zasad demokracji i parlamentaryzmu.

Dzieło Konstytucji 3 Maja to dowód, że polski patriotyzm od wieków przeniknięty jest wolnościowym duchem. Konstytucja z jednej strony miała na celu naprawę państwa, podniesienie sprawności rządzenia i umocnienie niepodległości Rzeczypospolitej, a z drugiej – jeszcze silniej gwarantowała polityczną kulturę wolności, będącą fundamentem ustrojowym naszej Ojczyzny. Nic też dziwnego, że tego wielkiego polskiego sukcesu nie mogły ścierpieć ówczesne absolutystyczne potęgi. Imperium rosyjskie wydało wojnę Rzeczypospolitej i wspólnie z innymi agresywnymi sąsiadami rozdarło jej terytorium, wykreślając Polskę z mapy Europy. Jednak duch Konstytucji 3 Maja nie zginął. Majowa jutrzenka swobody przez wszystkie lata zaborów, niewoli i prześladowań, zbrojnych napaści i okupacji, stanowiła dla Polaków ożywczą ideę, nadzieję i pokrzepienie. To ona prowadziła nas do zwycięstwa, do odzyskania niepodległości.

Niestety czas, który obecnie przeżywamy, obciążony jest również ogromnym dramatem. Za wschodnią granicą Polski trwa tragiczna wojna. Brutalna, niczym niesprowokowana agresja Rosji na suwerenną Ukrainę jest złamaniem wszelkich cywilizowanych zasad i uderzeniem w podstawy ładu międzynarodowego. Choć Polska blisko sąsiaduje z terenami zaciętych walk i masowych rosyjskich ostrzałów, to jednak jesteśmy bezpieczni dzięki członkostwu naszego kraju w NATO. Chcę dzisiaj raz jeszcze podziękować kanadyjskiej Polonii za akcję poparcia polskich dążeń do uczestnictwa w tym najpotężniejszym na świecie sojuszu obronnym. Nigdy nie zapomnimy, że w efekcie tego poparcia Kanada jako pierwszy kraj NATO ratyfikowała Protokoły Akcesyjne. Decyzje sprzed niemal ćwierć wieku sytuują nasz kraj w strefie wolności, bezpieczeństwa i sojuszniczej współpracy.

Z wielkim współczuciem i solidarnością odnosimy się do tragicznych doświadczeń Ukrainy, bohatersko broniącej się przed rosyjską agresją i walczącej o te same wartości, które prowadzą nasz naród. Nieprzerwanie będziemy zapewniać Ukrainie wszelkie możliwe wsparcie i otaczać troskliwą opieką ukraińskich uchodźców, z których wielu znalazło gościnę w polskich domach. Serdecznie dziękuję polskiej społeczności w Kanadzie za szczodrą pomoc, za wspieranie tych działań. Postawa solidarności prezentowana przez kanadyjską Polonię jest tym bardziej umotywowana, że to właśnie w tym kraju mieszka największa w wolnym świecie ukraińska społeczność. Jestem przekonany, że heroiczna walka Ukraińców w obronie wolności musi zakończyć się zwycięstwem dobra nad złem.

Gorąco pozdrawiam wszystkich Rodaków zgromadzonych na Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Toronto. Przyjmijcie Państwo słowa najgłębszej wdzięczności za tak wspaniałe reprezentowanie naszego narodu, za kultywowanie polskiej tradycji, mowy, kultury i obyczaju. Rzeczpospolita jest dumna z Państwa osiągnięć, rozsławiających dobre imię Polaków. Życzę pięknego święta, wszystkiego najlepszego!

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

____________________________________________________

List odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski.