Menu rozwijane

20 maja 2022

– Wszystkie fundamentalne propozycje przedstawione przez Prezydenta RP Sejmowi zostały przez komisję rekomendowane – mówiła Minister Małgorzata Paprocka w programie „Siódma9”, komentując głosowanie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Komisja zarekomendowała Sejmowi projekt noweli regulacji o Sądzie Najwyższym. W projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia z przedłożenia prezydenckiego. 

– Celem propozycji Prezydenta RP było wprowadzenie do polskiego systemu prawnego takich rozwiązań, które pozwolą zakończyć spór toczący się wokół Izby Dyscyplinarnej na linii Warszawa – Bruksela – przypomniała Pani Minister. – Druga fundamentalna kwestia to wykreowanie odpowiedzialności sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, by ta odpowiedzialność mogła być w szybki i sprawny sposób egzekwowana. By była tu równość wobec prawa. Te elementy zostały przez komisję przyjęte.

Jak dodała, likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest przesądzona. – Na to miejsce proponujemy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. W jej skład wchodzić będzie 11 sędziów wskazanych przez Prezydenta RP spośród 33 wylosowanych sędziów Sądu Najwyższego. Będą orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i jednocześnie w swojej własnej izbie. Czyli sędzia będzie dzielił swoją pracę między Izbę Odpowiedzialności Zawodowej a na przykład Izbę Karną, czy Izbę Cywilną – wyjaśniła Małgorzata Paprocka.

Zapytana o kwestię przywrócenia sędziów zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną, odrzekła, że propozycja  Prezydenta przyjęta przed komisję zmierza ku temu, by sprawy, które dzisiaj się toczą przed Izbą Dyscyplinarną zostały z urzędu rozpatrzone na pierwszym posiedzeniu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. – To rozwiązanie jest zgodne z intencją Komisji Europejskiej – mówiła.

– Wydaje się, że te elementy, których Komisja Europejska wymaga, ten projekt jak najbardziej spełnia – oświadczyła Minister Paprocka. – Jeżeli ustawa te kwestie rozwiąże, to nie będzie żadnych przeszkód ze strony Polski, by KPO zostało zatwierdzone i środki unijne zostały wypłacone.

Projekt ustawy trafi teraz do drugiego czytania, które zaplanowane jest na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu.