Menu rozwijane

21 września 2020

Prezydenci Polski, Litwy i Rumunii we wspólnym stanowisku wyrażają poparcie dla takich inicjatyw na rzecz pomocy Białorusi, jak ta zgłaszana obecnie przez rządy Grupy Wyszehradzkiej na czele z Polską – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Prezydenci Polski Andrzej Duda, Litwy Gitanas Nauseda i Rumunii Klaus Iohannis wydali w poniedziałek wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili, że UE powinna rozszerzyć pakiet pomocy dla demokratycznej transformacji gospodarczej Białorusi. Według Prezydentów, pakiet powinien obejmować między innymi: ułatwienia w handlu z UE i pomoc w negocjacjach akcesyjnych do WTO oraz wprowadzenie ruchu bezwizowego po spełnieniu przez Białoruś niezbędnych warunków.

Prezydenci postulują także udzielenie Białorusi pomocy w dywersyfikacji sektora energetycznego oraz umożliwienie dostępu do środków finansowych na restrukturyzację i ożywienie białoruskiej liberalnej gospodarki; wzywają też do zwiększenia obecności i aktywności międzynarodowych instytucji finansowych w reformowaniu białoruskiej gospodarki i pobudzaniu inwestycji.

Zaapelowali też do społeczności międzynarodowej o „przyłączenie się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w przygotowaniu pozytywnego programu dla Białorusi wraz z pakietem wsparcia dla przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w tym kraju”.

– Celem apelu Prezydentów jest zwrócenie uwagi na potrzebę sformułowania na posiedzeniu Rady Europejskie pozytywnego programu współpracy z Białorusią w dłuższej perspektywie wraz z warunkami do jego uruchomienia – powiedział Krzysztof Szczerski. Jak podkreślił, „Prezydenci wrażają tym samym poparcie dla takich inicjatyw, jak ta zgłaszana obecnie przez rządy Grupy Wyszehradzkiej na czele z Polską”.

Według ministra, istotne jest, że obok Prezydenta Polski sygnatariuszami listu są Prezydenci Litwy i Rumunii, którzy uczestniczą w pracach Rady Europejskiej. – Celem Prezydenta Andrzeja Dudy jest bowiem wsparcie dla budowania większościowego poparcia w Unii dla naszych propozycji – podkreślił minister Szczerski. (PAP)