Menu rozwijane

12 listopada 2016
Minister Adam Kwiatkowski spotkał się nauczycielami polonijnymi w Irlandii (fot. Katarzyna Kasperkiewicz)
Minister Adam Kwiatkowski spotkał się nauczycielami polonijnymi w Irlandii (fot. Agata Sankiewicz)
Minister Adam Kwiatkowski spotkał się nauczycielami polonijnymi w Irlandii (fot. Agata Sankiewicz)
Minister Adam Kwiatkowski spotkał się nauczycielami polonijnymi w Irlandii (fot. Katarzyna Kasperkiewicz)
Minister Adam Kwiatkowski spotkał się nauczycielami polonijnymi w Irlandii (fot. Polska Macierz Szkolna w Irlandii)
o1941355927.jpg
o793324574.jpg
o2001724808.jpg
o1731901418.jpg
o144897245.jpg

Podczas wizyty w Irlandii w dniach 11-14 listopada, na zaproszenie Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta Adam Kwiatkowski odwiedził Szkołę Polską w Galway, w której naukę języka polskiego i przedmiotów ojczystych pobiera niespełna 500 dzieci z polskich rodzin.

Może Cię zainteresować Udział ministra Adama Kwiatkowskiego w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Irlandii Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski wraz z całą społecznością szkolną, uczestniczył w programie artystycznym przygotowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez harcerzy i uczniów szkoły. Następnie na zaproszenie prezes Marty Szutkowskiej-Kiszkiel minister wziął udział w  konferencji metodycznej dla nauczycieli polonijnych, zorganizowanej z inicjatywy Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii. Konferencja, w której uczestniczyło blisko 40 nauczycieli i dyrektorów szkół polonijnych z całej Irlandii przebiegała pod hasłem Uczymy się przez wymianę doświadczeń.. Dyskusję wzbogaciły prezentacje działalności poszczególnych szkół. Wspólną cechą tych prezentacji była kreatywność w podejściu do nauczania dzieci i młodzieży z rodzin polskich emigrantów oraz wskazanie potrzeb i barier rozwoju szkolnictwa polonijnego w Irlandii. Minister odwiedził Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Janusza Korczaka, przy Ambasadzie RP w Dublinie. Minister Adam Kwiatkowski spotkał się z dyrektorem placówki i gronem pedagogicznym. Z oferty oświatowej SPK korzysta około tysiąca dzieci i młodzieży.