Menu rozwijane

15 lipca 2016
Minister Adam Kwiatkowski zapoznał się z obawami oraz oczekiwaniami Polaków i Polonii, związanymi z Brexitem. (fot. Michał Józefaciuk) (1)
Minister Adam Kwiatkowski zapoznał się z obawami oraz oczekiwaniami Polaków i Polonii, związanymi z Brexitem. (fot. Michał Józefaciuk) (2)
Minister Adam Kwiatkowski zapoznał się z obawami oraz oczekiwaniami Polaków i Polonii, związanymi z Brexitem. (fot. Michał Józefaciuk) (3)
Minister Adam Kwiatkowski zapoznał się z obawami oraz oczekiwaniami Polaków i Polonii, związanymi z Brexitem. (fot. Michał Józefaciuk) (4)
Minister Adam Kwiatkowski zapoznał się z obawami oraz oczekiwaniami Polaków i Polonii, związanymi z Brexitem. (fot. Michał Józefaciuk) (5)
Minister Adam Kwiatkowski zapoznał się z obawami oraz oczekiwaniami Polaków i Polonii, związanymi z Brexitem. (fot. Michał Józefaciuk) (6)
Minister Adam Kwiatkowski zapoznał się z obawami oraz oczekiwaniami Polaków i Polonii, związanymi z Brexitem. (fot. Michał Józefaciuk) (7)
o1360460037.jpg
o979675203.jpg
o1031741724.jpg
o668687159.jpg
o1686711773.jpg
o1796627225.jpg
o887050424.jpg

15 lipca 2016 roku Szef Gabinetu Prezydenta RP, Minister Adam Kwiatkowski uczestniczył w wyjeździe do Londynu organizowanym przez Senat RP. W Składzie delegacji, której przewodniczył Marszałek Stanisław Karczewski, byli również obecni Sekretarz Stanu w MSZ Jan Dziedziczak, Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk oraz Senatorowie RP.

Podczas wizyty w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Minister Adam Kwiatkowski, zapoznał się z obawami oraz oczekiwaniami Polaków i Polonii, związanymi z sytuacją w Wielkiej Brytanii po referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa Polaków w kontekście ataków o charakterze ksenofobicznym skierowanych w stronę Polaków oraz możliwości finansowego wsparcia polonijnych inicjatyw.

W stolicy Zjednoczonego Królestwa delegacja odwiedziła Instytut Józefa Piłsudskiego, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego oraz Ognisko Polskie, gdzie odbyło się spotkanie z czołowymi przedstawicielami brytyjskiej Polonii.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z Polonią i Polakami w Ambasadzie RP, podczas którego Rodacy mogli osobiście porozmawiać z członkami delegacji.