06 października 2017

Minister Andrzej Dera podkreślił że poprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce to nadrzędny cel prezydenta

Minister Andrzej Dera podkreślił że poprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce to nadrzędny cel prezydenta

Minister Andrzej Dera podkreślił że poprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce to nadrzędny cel prezydenta

Minister Andrzej Dera podkreślił że poprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce to nadrzędny cel prezydenta

Minister Andrzej Dera podkreślił że poprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce to nadrzędny cel prezydenta

o1167380102.jpg
o1775492069.jpg
o777130900.jpg
o1672156350.jpg
o194283268.jpg

Minister Andrzej Dera wygłosił w piątek przemówienie z okazji pięciolecia działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012 oraz odczytał list Prezydenta RP skierowany do działaczy tej organizacji.

- Prezydent Andrzej Duda ma ogromną determinację, żeby zmieniać polski wymiar sprawiedliwości i przeprowadzić głęboką reformę - powiedział minister Andrzej Dera podczas wystąpienia. Podkreślił że poprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce to nadrzędny cel prezydenta.

Pod koniec września prezydent zaprezentował swoje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ten drugi wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu.

Andrzej Dera w wystąpieniu zwrócił uwagę, że zapis ten pomoże ograniczyć wydawanie niesprawiedliwych wyroków w sądach. - Będzie możliwość rewizji niesprawiedliwych wyroków - zaznaczył minister.

Podkreślił, że zmiany w sądownictwie to „dopiero początek zmian”.  - Przed nami jeszcze długa droga, ale wierzę, że głęboka reforma sądownictwa przyczyni się do tego, że będziemy mogli wspólnie powiedzieć, że przywracamy sprawiedliwość w naszym państwie. To jest nadrzędny cel działania pana prezydenta - powiedział Andrzej Dera.

Może Cię zainteresować List Prezydenta RP z okazji obchodów 5-lecia Stowarzyszenia Niepokonani 2012 Minister odczytał list Prezydenta RP skierowany do działaczy Stowarzyszenia Niepokonani 2012, w którym Andrzej Duda dziękował im za zaangażowanie i obywatelską energię, z jakimi zabiegają o to, aby Polska była krajem sprawiedliwym i praworządnym.

Prezydent zauważył, że „uczciwi obywatele" często padają ofiarą „arbitralności i powierzchowności wielu decyzji administracyjnych czy orzeczeń sądowych". W jego ocenie zjawiska te, „uderzają w podstawy funkcjonowania nowoczesnego, demokratycznego państwa".

Andrzej Duda podkreślił też, że obywatele nie mogą wątpić w sprawiedliwość państwa. „Dlatego są potrzebne lepsze reguły i procedury prawne" – ocenił prezydent. Dodał, że „właśnie w takiej intencji przedłożył Sejmowi projekty ustaw reformujących sądownictwo" i zaprosił obywateli do udziału w debacie konstytucyjnej „poświęconej ustrojowi, fundamentom, lepszej, sprawiedliwszej i praworządnej Rzeczypospolitej".

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 powstało przed pięcioma laty. Celami stowarzyszenia są: rewizja błędnych wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnych, wprowadzenie zmian legislacyjnych, które uniemożliwią bezprawne działanie urzędników, prokuratorów i sędziów oraz przywrócenie utraconego szacunku instytucjom państwowym. (PAP)