Menu rozwijane

19 listopada 2021

Minister Bogna Janke spotkała się z Pełnomocnikiem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ds. ochrony praw człowieka i równego traktowania mł. chor. SG Martą Januszkiewicz.

Celem spotkania było uzyskanie szczegółowych informacji na temat opieki udzielanej migrantom, którzy przedostali się nielegalnie przez granicę z Białorusią i przebywają w Polsce pod opieką Straży Granicznej.

Minister Janke odwiedziła dwie placówki SG – w Połowcach i Białowieży – w których przebywają osoby oczekujące na prawo pobytu w Polsce, skierowanie do ośrodka zamkniętego lub na deportację do swojego kraju pochodzenia. – W obu placówkach migranci mają zabezpieczone wszystkie potrzeby, od pomocy medycznej przez zabezpieczenie codziennych potrzeb życiowych po możliwość odpoczynku po trudnych przeżyciach na Białorusi i w lesie na granicy – mówi minister Janke.

Migranci zatrzymani przez polskich funkcjonariuszy są przewożeni do punktu granicznego, gdzie  wypełniają formularze dotyczące ich tożsamości, są zaopatrywani w niezbędne ubrania (np. obuwie, suchą odzież) oraz otrzymują tzw. Helps packi zawierające produkty pierwszej potrzeby: wodę, batony energetyczne, koce, żele rozgrzewające, plastry z opatrunkiem. Następnie przechodzą szybkie testy na COVID–19, badania lekarskie, mogą wymienić garderobę, skorzystać z prysznica. Kolejny etap to zakwaterowanie w pomieszczeniach budynku strażnicy. Migranci są lokowani w kilku salach, mają do dyspozycji łazienki, otrzymują lekarstwa, środki higieniczne, dla dzieci są zabawki, słodycze. W Połowcach miejscowy dom kultury organizuje animacje dla dzieci, które  mimo bariery językowej chętnie w nich uczestniczą.

Tak dobrze zorganizowana pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca wielu środowisk, dobra organizacja i koordynacja działań. Jak informuje mł. chor. SG Marta Januszkiewicz, w każdej placówce podlegającej POSG pracuje koordynator, który na bieżąco określa zapotrzebowanie na produkty potrzebne osobom znajdującym się pod opieką straży. W regionie podlaskim działa sieć wsparcia humanitarnego, dzięki której prowadzone są zbiórki darów dla migrantów. Zaangażowani są w niej funkcjonariusze i pracownicy placówek straży granicznej, Stowarzyszenie „Łączy nas granica” zrzeszające funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, mieszkańcy przygranicznych miejscowości, organizacje pomocowe (Caritas Polska, Podlaski Oddział PCK), kościoły (lokalne parafie rzymsko–katolickie, prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, Diakonia Ewangelicka, Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki).

Może Cię zainteresować Odprawa ws. ochrony granicy polsko-białoruskiej Prezydent z funkcjonariuszami i żołnierzami chroniącymi granicę

– Bardzo istotne są zbiórki prowadzone przez gminy i mieszkańców pogranicza – mówi Marta Januszkiewicz. – Dzięki tej pomocy do poszczególnych placówek trafia konkretnie celowana pomoc. Dary przekazują do gmin także indywidualni darczyńcy i organizacje z całej Polski – dodaje.

Jak mówi pani pełnomocnik, działania prowadzone i koordynowane przez Podlaski Oddział Straży Granicznej mają na celu niedopuszczenie do zagrożenia zdrowia i życia cudzoziemców w trwającym kryzysie migracyjnym. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu funkcjonariusze niezwłocznie wzywają pomoc medyczną i udzielają takiej pomocy na miejscy zdarzenia.

W placówkach SG w Połowcach i Białowieży przebywa obecnie po kilkadziesiąt osób zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu zielonej granicy.