Menu rozwijane

10 marca 2022

W czwartek wieczorem Małżonka Prezydenta rozmawiała z Wiceminister Polityki Społecznej Ukrainy o rozwiązaniach mających zapewnić bezpieczeństwo ewakuowanym sierotom i podopiecznym placówek opiekuńczych.

W Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama i towarzyszący jej Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Ćwik spotkali się z Olhą Rewuk pełniącą funkcję wiceministra Polityki Społecznej Ukrainy oraz Barbarą Sochą, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Dyskusja dotyczyła trybu przyjmowania ukraińskich sierot w naszym kraju, współpracy w zakresie ewidencjonowania dzieci oraz kontroli nad ich przemieszczaniem się w Polsce. Podjęto istotny temat regulacji usprawniających ewakuację sierot znajdujących się zarówno pod opieką placówek państwowych, jak i prywatnych ośrodków typu opiekuńczego.

Szczególną uwagę zwrócono na złożoną kwestię statusu prawnego tych dzieci oraz możliwości przejęcia nad nimi tymczasowej pieczy także przez inne państwa, jak ma to już miejsce w przypadku małych pacjentów onkologicznych, dializowanych i z chorobami rzadkimi, którzy trafiają pod opiekę polskich oraz zagranicznych placówek medycznych.

Może Cię zainteresować Koordynacja działań na rzecz ewakuacji chorych dzieci z Ukrainy Solidarni z Ukrainą. Pomoc uchodźcom z niepełnosprawnościami