01 września 2021

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

Pl. Piłsudskiego | Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Ministra Pawła Szrota

o490869574.jpg
o857753069.jpg
o969938856.jpg
o219127856.jpg
o283094846.jpg
o1360625234.jpg
o1127230869.jpg
o795763847.jpg
o1014882179.jpg

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot wziął udział w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przypadających w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Minister w imieniu Prezydenta RP uczestniczył w apelu pamięci połączonym z ceremonią złożenia kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.