Menu rozwijane

05 kwietnia 2022

O działaniach na rzecz najbardziej potrzebujących ofiar wojny, czyli m.in. sierot oraz dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnościami, Pierwsza Dama rozmawiała z ks. dr Marcinem Iżyckim, Dyrektorem Caritas Polska.

Caritas Polska udziela uchodźcom z Ukrainy pomocy rzeczowej, żywnościowej, zapewnia zakwaterowanie, jest też obecna z pomocą doraźną przy punktach recepcyjnych, np. na granicy lub dworcach, dystrybuując ciepłe posiłki i herbatę, koce, wodę, żywność. W wybranych miejscach otwarte zostały Namioty Nadziei z całodobowym wsparciem wolontariuszy, pomoc organizowana jest również w diecezjach, do których docierają uchodźcy. Mieszkańców Ukrainy, którzy zostali w kraju wspiera finansowo oraz poprzez transporty humanitarne, organizowane także we współpracy z Kancelarią Prezydenta.

We wtorek w Pałacu Prezydenckim rozmawiano o możliwościach instytucji w zakresie wsparcia sierot, w tym z niepełnosprawnościami, które wymagają często całodobowej opieki wykwalifikowanego personelu. Mówiono także o działaniach na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na rosnącą liczbę takich grup uchodźców przybywających do naszego kraju Agata Kornhauser–Duda zabiega o koordynację działań zarówno w Polsce, jak i o współpracę międzynarodową. Rozmawiając z małżonkami przywódców innych krajów oraz z koronowanymi głowami Pierwsza Dama omawia sytuację Polski w kontekście przyjmowania uchodźców, szczególną uwagę zwracając na konieczność zapewnienia schronienia i specjalistycznej opieki dla ukraińskich dzieci, m.in. sierot i osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tym rozmowom wielu chorych, także małych pacjentów onkologicznych, udało się umieścić w odpowiednich placówkach w kilku europejskich państwach.

Agata Kornhauser–Duda oraz towarzyszący jej Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski, wyrazili wielkie podziękowania dla wszystkich osób z ramienia Caritas Polska zaangażowanych w niesienie pomocy Ukrainie i uchodźcom we wszystkich obszarach, za empatię i gotowość do bezinteresownego wsparcia potrzebujących.

Może Cię zainteresować Spotkanie Małżonki Prezydenta z posłem Pawłem Kukizem Spotkanie z Dyrektorem Generalnym UNICEF Polska

 

Spotkanie Pierwszej Damy i ministra Adama Kwiatkowskiego z ks. dr Marcinem Iżyckim, Dyrektorem Caritas Polska (1)
Spotkanie Pierwszej Damy i ministra Adama Kwiatkowskiego z ks. dr Marcinem Iżyckim, Dyrektorem Caritas Polska (2)
Spotkanie Pierwszej Damy i ministra Adama Kwiatkowskiego z ks. dr Marcinem Iżyckim, Dyrektorem Caritas Polska (3)
001_Agata_Kornhauser-Duda_min_Kwiatkowski_ks_Izykowski_Caritas_20220405_GJB_3084.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_min_Kwiatkowski_ks_Izykowski_Caritas_20220405_GJB_3112.jpg
005_Agata_Kornhauser-Duda_min_Kwiatkowski_ks_Izykowski_Caritas_20220405_GJB_3216.jpg