Menu rozwijane

Barbara Brodowska–Mączka – Dyrektor Generalny w KPRP wręczyła, podczas uroczystości z okazji 25–lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz 30–lecia uruchomienia programu leczenia głuchoty w Polsce, odznaczenia państwowe.
Ministrowie KPRP Bogna Janke i Adam Kwiatkowski przybyli do Libanu, gdzie przekazali paczki żywnościowe poszkodowanym w ubiegłorocznym wybuchu w Bejrucie oraz uchodźcom z Syrii.
15 grudnia odbyło się posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, w którym udział wzięli m.in.: Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef KPRP i Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych.
15 grudnia w Warszawie odbyła się gala 195–lecia „Gazety Polskiej”. W gali uczestniczył minister Piotr Ćwik, który odczytał list od Prezydenta RP.
W publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego uczestniczyła Grażyna Ignaczak–Bandych – Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Małgorzata Paprocka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Z inicjatywy Andrzeja Dudy do Libanu wyrusza transport z paczkami humanitarnymi, które trafią do potrzebujących rodzin. W akcji wezmą udział prezydenccy ministrowie Bogna Janke i Adam Kwiatkowski.
Szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szrot reprezentował Prezydenta Andrzeja Dudę podczas obchodów 80. rocznicy bitwy o Tobruk.
W Starym Sączu odbył się uroczysty benefis Andrzeja Lisa, starosądeczanina, wieloletniego społecznika oraz zasłużonego krwiodawcy, który oddał łącznie 100 litrów pełnej krwi.
Minister Andrzej Dera wziął udział w Konferencji z okazji Jubileuszu 30–lecia KRUS pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.
Wsparcie dla demokracji na Białorusi będzie głównym tematem wystąpienia Prezydenta Andrzeja Dudy na organizowanym przez Prezydenta USA Joe Bidena Szczycie dla demokracji.
W Veszprém na Węgrzech odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości wziął udział minister Wojciech Kolarski, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W Kancelarii Prezydenta RP mamy dużo prorodzinnych rozwiązań, potrzebnych tym bardziej, że połowa pracowników to kobiety i połowa kadry kierowniczej to także kobiety – mówi w „Sieci” Minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.
Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski reprezentował Prezydenta RP Andrzeja Dudę na obchodach 30. rocznicy powstania Radia Maryja. 
Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji prezydenckie projekty zakładające wprowadzenie sądów pokoju. – To obywatele będą najbardziej zadowoleni z sądów pokoju, bo ich sprawy ruszą i będą bardzo szybko załatwiane – ocenił minister Andrzej Dera.
W Kopalni Soli w Wieliczce miały miejsce obchody Barbórki. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik, który odczytał list Prezydenta RP.