Menu rozwijane

Na dziedzińcu Belwederu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Podchorążego i 191. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Prezydenta RP podczas uroczystości reprezentowała Minister Grażyna Ignaczak–Bandych.
Minister Andrzej Dera wziął udział w uroczystej akademii z okazji Święta Kolejarza organizowanej przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy. Odczytał list Prezydenta RP do uczestników spotkania i wręczył odznaczenia państwowe.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Zofii Kozioł, pseudonim „Szarotka”, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla niepodległej.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot wziął udział w uroczystości sprowadzenia i ponownego pochówku uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego śp. Maurycego Mochnackiego.
W oknie Pałacu Prezydenckiego zapłonęła dziś świeca dla uczczenia pamięci ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932–1933 na Ukrainie. W obchodach 89. rocznicy tych wydarzeń w Kijowie Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował minister Wojciech Kolarski.
Od 8 listopada trwa zmasowany atak na polską granicę z udziałem dużych grup migrantów, ale Łukaszenka ten atak przegrał. Nie był w stanie doprowadzić do pęknięcia polskiej granicy – o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy mówił szef BPM.
Głównym tematem rozmowy była aktualna sytuacja na granicy polsko–białoruskiej i ukraińsko–rosyjskiej, bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowo–Wschodniej oraz współpraca bilateralna po wyborach parlamentarnych w Niemczech.
W siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski wręczył odznaczenia członkom i przyjaciołom Konwentu Morskiego – zasłużonym w służbie Państwu i społeczeństwu.
W Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się ceremonia pogrzebowa dr. Tadeusza Ryłki – znakomitego lekarza, wielkiego patrioty, harcerza Szarych Szeregów, społecznika. W uroczystości uczestniczył minister Piotr Ćwik.
Minister Andrzej Dera przekazał Order na ręce najbliższej rodziny śp. Lecha Marczaka podczas uroczystości pogrzebowych w Świętajnie.
Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera reprezentował Prezydenta RP na uroczystości pogrzebowej śp. Lecha Marczaka. Minister przekazał rodzinie zmarłego odznaczenie nadane przez Prezydenta RP oraz odczytał list.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot wziął udział w otwarciu XXIX Targów Książki Historycznej, które odbywają się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Minister odczytał list od Prezydenta.
Książki wydawane w serii „Literatura i Pamięć” są popularnonaukowymi historycznoliterackimi monografiami, poświęconymi istotnym twórcom i zjawiskom literackim XX wieku. Seria objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Z okazji Dnia Kolejarza Minister Andrzej Dera wręczył Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Minister Grażyna Ignaczak–Bandych wzięła udział w Akademii Barbórkowej Polskiej Spółki Gazownictwa, podczas której odczytała list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości.