Menu rozwijane

14 czerwca 2022

W Belwederze odbyło się kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Celem spotkania Rady było zapoznanie się aktualną sytuacją organizacji i planami dotyczącymi budowy Krajowej Grupy Spożywczej (KGS).

W posiedzeniu uczestniczyli: Minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, dr Barbara Fedyszak–Radziejowska i Piotr Serafin – Doradcy Prezydenta RP, eksperci a także przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji branżowych.

Ponadto gośćmi posiedzenia byli Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Podczas posiedzenia Rada zapoznała się z aktualnymi informacjami w zakresie podjętych dotąd działań, jak i planów rozwoju oraz przygotowania kolejnych elementów budowy KGS.

W wystąpieniach eksperckich omówiono m.in. dotychczasowy przebieg procesu budowy Krajowej Grupy Spożywczej, jego założenia oraz wyniki konsultacji ze stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli środowisk plantatorów, organizacji rolniczych oraz związkowców. Zostały zaprezentowane koncepcje dotyczące funkcjonowania KGS, uzasadnienie wyboru kluczowych podmiotów, które będą pełnić funkcję integratorów holdingu – Krajowej Grupy Spożywczej. Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono zakładaną misję i wizję KGS oraz związane z jej powstaniem oczekiwania i nadzieje polskich rolników.

Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (1)
Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (2)
Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (3)
Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (4)
Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (5)
Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (6)
Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (7)
Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (8)
Belweder | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (9)
Briefing Przewodniczącyego Rady Jana Krzysztofa Ardanowskiego (10)
01_Rada_Srodowiska_20220614_PK012296.jpg
02_Rada_Srodowiska_20220614_PK021077.jpg
03_Rada_Srodowiska_20220614_PK012317.jpg
04_Rada_Srodowiska_20220614_PK012314.jpg
05_Rada_Srodowiska_20220614_PK021082.jpg
06_Rada_Srodowiska_20220614_PK012356.jpg
07_Rada_Srodowiska_20220614_PK012381.jpg
08_Rada_Srodowiska_20220614_PK021176.jpg
09_Rada_Srodowiska_20220614_PK012391.jpg
10_Rada_ Rolnictwa_Briefing_20220614_PK012408.jpg

Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że KGS jest najważniejszą inicjatywą państwa wspierającą rolnictwo w ostatnim trzydziestoleciu. Ocenił, że od działań holdingu w  najbliższych latach zależy stabilizacja rynków rolnych w Polsce i zapewnienie godziwych cen dla producentów. Zaznaczył, że aby przedsięwzięcie odniosło sukces, potrzebne są decyzje dotyczące np. uruchomienia państwowego portu zbożowego, zwiększenia powierzchni magazynowej, uruchomienia nowych punktów skupu, czy włączenia kolejnych podmiotów.

Przewodniczący zaznaczył, że Krajowa Grupa Spożywcza powinna być odpowiedzią na problemy występujące w polskim rolnictwie oraz gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa a także stabilizacji rynków rolnych.