Menu rozwijane

09 maja 2022

W Kancelarii Prezydenta RP odbyło się posiedzenie Kapituły VII edycji Konkursu „Lider Dostępności” pod honorowym patronatem Prezydenta RP, z udziałem Sekretarz Stanu Bogny Janke.

Celem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych przy dostosowaniu budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Partnerem instytucjonalnym jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs „Lider Dostępności” zainicjowany został 26 września 2016 r. i jest organizowany corocznie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Kapituła Konkursu obradowała pod przewodnictwem Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich dr. inż. arch. Tomasza Majdy, rozpatrując rekordowo dużą liczbę zgłoszeń. Z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w posiedzeniu brała udział Prezes Ewa Pawłowska.

W wyniku tajnego głosowania  wyłoniono 6 laureatów i 6 wyróżnionych w następujących kategoriach:

  • Przestrzeń publiczna
  • Duży obiekt użyteczności publicznej
  • Obiekt usług lokalnych
  • Obiekt biurowo–handlowy
  • Obiekt mieszkalny/hotelowy
  • Obiekt zabytkowy
  • Architekt/urbanista
  • Grand Prix

Finałowa Gala wręczenia nagród w formie pamiątkowych statuetek oraz dyplomów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pary Prezydenckiej.

Może Cię zainteresować Konkurs architektoniczno–urbanistyczny „Lider Dostępności” 2022

 

Posiedzenie Kapituły Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider  Dostępności” 2022 (1)
Posiedzenie Kapituły Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider  Dostępności” 2022 (2)
Posiedzenie Kapituły Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider  Dostępności” 2022 (3)
Posiedzenie Kapituły Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider  Dostępności” 2022 (4)
Posiedzenie Kapituły Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider  Dostępności” 2022 (5)
Posiedzenie Kapituły Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider  Dostępności” 2022 (6)
Posiedzenie Kapituły Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider  Dostępności” 2022 (7)
01__Bogna_Janke_kapitula_nagroda_Lider_Dostepnosci_20220509_ERB59440.jpg
02__Bogna_Janke_kapitula_nagroda_Lider_Dostepnosci_20220509_ERB59441.jpg
03__Bogna_Janke_kapitula_nagroda_Lider_Dostepnosci_20220509_ERB59451.jpg
04__Bogna_Janke_kapitula_nagroda_Lider_Dostepnosci_20220509_ERB59458.jpg
05__Bogna_Janke_kapitula_nagroda_Lider_Dostepnosci_20220509_ERB59472.jpg
06__Bogna_Janke_kapitula_nagroda_Lider_Dostepnosci_20220509_ERB59475.jpg
07__Bogna_Janke_kapitula_nagroda_Lider_Dostepnosci_20220509_ERB59479.jpg