Menu rozwijane

09 czerwca 2022

W Kancelarii Prezydenta RP odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Kapituły I edycji Konkursu „Razem dla Seniorów” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy.

Obradom Kapituły przewodniczył Minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Konkurs „Razem dla Seniorów” ma na celu promowanie i nagradzanie najcenniejszych  inicjatyw na rzecz seniorów realizowanych przez osoby prywatne i organizacje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków – zgodnie z Regulaminem Konkursu – Kapituła wyłoniła drogą głosowania laureatów w I edycji Konkursu w trzech kategoriach:

  • Młodzi Seniorom
  • Seniorzy Seniorom
  • Organizacja, Instytucja, Podmiot gospodarczy – Biznes dla Seniorów

Wybrane rekomendacje zostaną przedstawione Małżonce Prezydenta RP.

Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom odbędzie się  w dniach pomiędzy 1 października – Międzynarodowym Dniem Osób Starszych a 14 listopada 2021 r. – Światowym i Ogólnopolskim Dnia Seniora.

Posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów”
Posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów”
Posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów”
Posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów”
Posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów”
Posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów”
Posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów”
Posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów”
01_Min_Cwik_Razem_dla_Seniorow_20220609_KG026181.jpg
02_Min_Cwik_Razem_dla_Seniorow_20220609_KG026187.jpg
03_Min_Cwik_Razem_dla_Seniorow_20220609_KG026200.jpg
04_Min_Cwik_Razem_dla_Seniorow_20220609_KG026225.jpg
05_Min_Cwik_Razem_dla_Seniorow_20220609_KG014682.jpg
06_Min_Cwik_Razem_dla_Seniorow_20220609_KG026246.jpg
07_Min_Cwik_Razem_dla_Seniorow_20220609_KG014713.jpg
08_Min_Cwik_Razem_dla_Seniorow_20220609_KG014698.jpg